Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Możesz już stosować nawozy naturalne

Obrazek

Od początku marca można stosować nawozy naturalne na gruntach ornych oraz nawozy mineralne na obszarach OSN.

Jacek Daleszyński5 marca 2016, 07:00

Zakaz stosowania obowiązuje od 1 grudnia do końca lutego i dotyczy obornika, gnojówki i gnojowicy. Jest on problematyczny dla ferm z dużą produkcją zwierzęcą, które muszą na ten okres zmagazynować nawozy na płytach lub w zbiornikach. Wywożenie ich na pola wiosną jest także ograniczone. Nie można ich bowiem stosować pogłównie w uprawach, wyjątek stanowią użytki zielone i uprawy wieloletnie. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów aturalnych po ich zastosowaniu należy je wymieszać z glebą najpóźniej dnia następnego. Ten zapis właśnie wyklucza ich pogłówne stosowanie np. w zbożach czy rzepaku.

W ustawie o nawozach i nawożeniu można również znaleźć zapis mówiący ogólnie o stosowaniu nawozów:

  1. na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
  2. naturalnych:
  • w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

  • w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

W punkcie pierwszym jest mowa o zakazie stosowania nawozów podczas opadów deszczu, jednak nie jest wyraźnie napisane czy dotyczy to nawozów mineralnych czy naturalnych. Z punktu widzenia praktyki jednak dotyczy on nawozów mineralnych.

jd, fot. WalerowskaPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)