Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Nauka tylko dla wdrożeń

Obrazek

Chociaż naukowcy z branży ochrony roślin rozpoczęli dyskusje już wczoraj, to oficjalne rozpoczęcie 59. Sesji Naukowej IOR miało miejsce dzisiaj. Sesja potrwa do jutra.

Tomasz Czubiński13 lutego 2019, 14:27
Od kilku miesięcy nowym szefem IOR–PIB jest prof. Marek Mrówczyński. Podczas rozpoczęcia obrad sesji zwrócił uwagę na nowe wyzwania jakie stoją przed ochroną roślin. Jest to m.in. sprawa dopuszczenia zapraw neonikotynoidowych, bezpieczeństwo żywności a także ochrona w produkcji ekologicznej. Ta niestety jest bardzo droga i zniechęca wielu rolników.

- W Niemczech w Czechach w innych krajach wprowadzane są dopłaty do metod biologicznych w ochronie roślin dla produkcji ekologicznej. Świadczy to o wzroście znaczenia ekologicznej produkcji żywności – powiedział prof. Marek Mrówczyński.

Przed nauką stoją nie tylko wyzwania "ekologiczne". Zauważył to obecny w czasie otwarcia minister rolnictwa J.K. Ardanowski.

- Ochrona roślin dała rolnictwu postęp porównywalny z odkryciem prawa Liebiga. Umożliwiła wzrost produkcji żywności, ale przyniosła także zagrożenia w postaci chemicznych środków ochrony roślin. Środowisko naukowe powinno dążyć do opracowania takich metod ochrony, aby używać środki tylko wtedy kiedy trzeba i w ilości niezbędnej aby zadziałały – powiedział minister.

Dodał że w obecnym świecie w rolnictwie coraz większe znaczenie ma cyfryzacja. Wchodzi ona także w dziedzinę ochrony roślin. Wykorzystanie narzędzi informatycznych pozwoli na stosowanie chemii w ochronie roślin tylko w sytuacjach niezbędnych. Zwrócił też uwagę na konieczność edukacji.

- Niestety zdecydowana większość rolników zbyt mało wie o glebie i procesach w niej zachodzących. Dlatego mamy w Polsce powszechne monokultury, intensywne nawożenie, brak wapnowania i inne działania degradujące glebę. Mamy różnego rodzaju wsparcia finansowe do zachowania potencjału gleby w postaci np. dopłat do międzyplonów. Jednak dbanie o glebę powinno wynikać z wiedzy i świadomości rolników – powiedział minister Ardanowski. Świadomość producentów żywności odnośnie bezpieczeństwa przekłada się na opinię o polskiej żywności.

- Na rynkach światowych musimy się wyróżniać jakością naszej żywności. Jednak najważniejsze jest jej bezpieczeństwo - powiedział minister. Dodał, że jest to zasługa zarówno obecnej ekipy rządzącej jak i poprzednich. Jednak zawdzięczamy to głównie polskim producentom.

- Niestety taka dobra opinia i rynki mogą zniknąć w wyniku nieprzemyślanych przestępczych działań przedsiębiorców - powiedział minister, nawiązując do ostatniej afery z ubojem krów bez badań weterynaryjnych. W tym kontekście przestrzegał przed nielegalnym stosowaniem środków ochrony roślin, które może doprowadzić do pojawienia się w żywności pozostałości substancji czynnych.

Podejmowane przez ministra tematy odniosły się do miejsca i celu spotkania – sesji naukowej. Zauważył że badania naukowe muszą przejawiać się ilością wdrożeń do praktyki.

- Jeżeli z nauki nie ma działań w gospodarce, to za kilka lat prace badawcze są tylko kupą nic niewartego papieru – akcentował Ardanowski. Powiedział że zasada finansowania badań stosowanych powinna polegać na wspieraniu doświadczeń finasowaniem z biznesu. Naukowcy aby uzyskać dotację od Państwa powinni znaleźć połowę finansów na zewnątrz, w firmach.

Podczas Sesji Naukowej IOR–PIB będą miały miejsce jeszcze inne wystąpienia. Dotyczyć one będą szeroko pojętej ochrony roślin rolniczych. Szczegółowy program na stronie www.ior.poznan.pl.

tcz


1 z 7
59. Sesja Naukowa IOR–PIB

59. Sesja Naukowa IOR–PIB

2 z 7
prof. Marek Mrówczyński

prof. Marek Mrówczyński

3 z 7
59. Sesja Naukowa IOR–PIB

59. Sesja Naukowa IOR–PIB

4 z 7
minister J.K. Ardanowski

minister J.K. Ardanowski

5 z 7
59. Sesja Naukowa IOR–PIB

59. Sesja Naukowa IOR–PIB

6 z 7
59. Sesja Naukowa IOR–PIB

59. Sesja Naukowa IOR–PIB

7 z 7
Minister Rolnictwa z uczestnikami Sesji

Minister Rolnictwa z uczestnikami Sesji

Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)