Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Nawozy i środki wspomagające pod wzmożonym nadzorem

Obrazek

Wielu rolników ma różne doświadczenia, zarówno pozytywne, jak i negatywne po zastosowaniu nawozów, czy tzw. środków wspomagających. Ucieszy ich zapewne informacja, że stosowne instytucje centralne rozpoczynają kontrolę ich jakości.

Janusz Biernacki10 września 2020, 08:45
Rynek rolniczy oferuje bardzo bogatą ofertę nawozów oraz tzw. środków wspomagających, czy biostymulatorów. Niekiedy zdarza się, że po ich zastosowaniu efekty nie spełniają oczekiwań rolników. To powinno się niebawem zmienić, za sprawą podpisanego 8 września br. porozumienia przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Andrzeja Chodkowskiego i Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej – prof. Wojciecha Lipińskiego. Zakres współpracy tych krajowych instytucji obejmuje m.in. kontrolę jakości nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin.

Podpisana umowa określa zasady wykonywania przez okręgowe stacje chemiczno- rolnicze (OSCh-R) badań laboratoryjnych próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, pobranych w toku kontroli przez jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zdaniem stron porozumienie usprawni też współpracę między PIORiN i OSCH-R oraz zapewni spójność działań związanych z kontrolą jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
[Źródło: PIORiN; oprac. bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)