Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Niższe opłaty pobierane przez PIORiN

Obrazek

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MRiRW, od 27 października 2020 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa obniża stawki opłat za niektóre usługi i czynności wykonywane na rzecz podmiotów rolnych.

Janusz Biernacki30 października 2020, 13:40
Uwzględniając trudną sytuację sektora rolnego wynikającą z epidemii COVID-19, w bieżącym i następnym sezonie produkcyjnym, PIORiN za czynności kontrolne w latach 2020–2021 pobierać będzie niższe opłaty.

Nowa, niższa taryfa dotyczy pobierania prób, inspekcji i innych czynności, wykonywanych przez inspektorów w ramach kontroli i innych czynności urzędowych oraz świadczenia usług. Podstawowa zmiana polega na uzależnieniu stawek opłat od czasu realizacji danej czynności, z wyłączeniem badań laboratoryjnych.
Zgodnie z rozporządzeniami MRiRW z 20. i 24.09.2020 r. stawki w latach 2020–2021 będą obniżone. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole lub świadczącej usługi wyniesie 41,28 zł (od 2022 r. – 55 zł), a stawki za badania laboratoryjne będą utrzymane na dotychczasowym poziomie.
[Źródło: PIORiN; oprac. bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)