Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Nowe odmiany – spojrzenie w przyszłość

Obrazek

Wzrost liczby ludności przy jednoczesnym spadku powierzchni gruntów uprawnych oraz zmiany klimatyczne to wyzwanie dla rolnictwa. Hodowcy opracowują wydajniejsze i bardziej odporne odmiany, które pozwolą rolnikom dostosować produkcję do zmieniającego się klimatu i wyżywić społeczeństwo.

19 maja 2020, 15:04
Na czym polega hodowla nowych odmian?

Nowe odmiany roślin rolniczych to znamię innowacyjności w rolnictwie i w hodowli, która te odmiany odkrywa. Praca hodowców polega na tym aby wzmacniać lub osłabiać cechy dziedziczne rośliny tak, żeby powstała nowa odmiana, o wymaganych parametrach. Do niedawna rolnictwo skupiało się na dostosowaniu środowiska do potrzeb danych gatunków roślin; dziś hodowle dostosowują rośliny do środowiska uprawy.

Jak wykorzystać potencjał odmiany?

Postęp odmianowy daje rolnikowi więcej niż postęp w innych dziedzinach agrotechniki. Jest on też najbardziej efektywnym jakościowo, ekonomicznie i ekologicznie sposobem zintensyfikowania produkcji rolniczej.
Właściwy wybór odmiany oraz zakup jej potencjału genetycznego zawartego w kwalifikowanym materiale siewnym to kluczowe decyzje w produkcji roślinnej. W zależności od warunków w danym regionie, rolnik może wybrać odmianę mniej wrażliwą na mróz lub niedobór wody, przystosowaną do warunków glebowych lub bardziej odporną na patogeny. Nowe odmiany to również lepsze parametry jakościowe dla przemysłu przetwórczego oraz ochrona środowiska.

Spójrzmy w przyszłość

Korzystanie z nowych odmian w dużym uproszczeniu oznacza zysk dla rolnika. Dobierając odmiany najlepiej spełniające jego oczekiwania, może on produkować więcej, taniej i zdrowiej. Jeśli jednak spojrzymy szerzej, w twórczej hodowli roślin i postępie odmianowym dostrzeżemy korzyści dla całego społeczeństwa.
Podstawą bezpieczeństwa żywnościowego jest wydajność, która w co najmniej 80% zależy od genetyki. Zmieniający się klimat wymusza szczególną dbałość o środowisko naturalne, choćby poprzez ograniczanie ochrony chemicznej upraw, w czym również pomoże zwiększenie odporności nowych odmian. Postęp odmianowy jest więc odpowiedzią na wyzwania, które czekają rolnictwo w niedalekiej przyszłości.Ile kosztuje hodowla roślin?

Hodowla wymaga ogromnych nakładów finansowych. Niezbędna jest aparatura laboratoryjna, sprzęt polowy i specjalistyczne pomieszczenia. Kosztowny jest dostęp do zasobów genetycznych roślin, nowoczesne technologie oraz wykształceni pracownicy. Wyhodowanie odmiany, jej rejestracja i ochrona prawna to inwestycja rzędu kilka milionów zł. Prace nad nową odmianą są również czasochłonne: zwykle zajmują około 10 lat, kolejne 2-3 lata trwa rejestracja odmiany.

Postęp odmianowy finansowany jest dzięki ochronie wyłącznego prawa do odmian roślin. Wpływy z tego tytułu to opłaty licencyjne oraz za odstępstwo rolne. Pomagają one hodowcom odzyskać nakłady poniesione na tworzenie odmian oraz inwestować w dalsze prace. Gdy ich zabraknie, pod znakiem zapytania stanie nie tylko przyszłość hodowli, ale też rolnictwa.

Materiał Agencja Nasienna Sp. z o.o.

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy