Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Nowości w uprawie kukurydzy odmian na ziarno

Obrazek
Planujesz tegoroczny zasiew? Szukasz optymalnej odmiany kukurydzy, która zapewni sukces w trakcie zbiorów? Zachodzisz w głowę, która odmiana gwarantuje wysokie plonowanie, ponadprzeciętną zdrowotność, odporność na zmienne warunki atmosferyczne, mocny stay green i dobry dry down w końcowej fazie wegetacji? Prezentujemy cztery odmiany kukurydzy na ziarno wprowadzone przez firmę Syngenta. Sprawdź i wybierz swojego faworyta.
2 marca 2020, 18:44

Uprawa kukurydzy na ziarno w Polsce

W Polsce areał kukurydzy uprawianej na ziarno jest stosunkowo stabilny i wynosi ok. 500 tys. hektarów. O powodzeniu uprawy decydują między innymi warunki środowiskowe (w tym zwłaszcza atmosferyczne oraz jakość gleby), ale także agrotechniczne. Choć na te pierwsze nie mamy wpływu, to możemy nieco zrekompensować je i poprawić wysokość plonowania poprzez wybór odpowiedniej dla danego terenu odmiany, optymalne nawożenie oraz ochronę roślin, które zapewnią optymalny wzrost i rozwój kukurydzy.

Prezentujemy dziś cztery innowacyjne odmiany kukurydzy oferowane przez firmę Syngenta. To odmiany mieszańcowe odznaczające się wysokim i bardzo wysokim potencjałem planowania. Dzięki zastosowaniu technologi Artesian wykazują dużą odporność na stres suszy, a także odznaczają się o doskonałym zaziarnieniem i pełnym nalaniem ziarniaków. SY Calo, SY Marimba, SY Fregat, SY Torino – od wczesnych po późne. Sprawdź i wybierz optymalną odmianę dla siebie.

SY Calo - doskonała w każdym calu

Odmiana SY Calo to odmiana wczesna o FAO 220-230, odporna na zmienne warunki klimatyczne. Silny wczesny wigor, zapewnia dobre ukorzenienie i wykorzystanie wody, co sprawia, że SY Calo dobrze toleruje wiosenne przymrozki, co niezwykle ważne jest w przypadku odmian wczesnych. Bardzo dobry stay green gwarantuje optymalny rozwój nawet w niższych temperaturach, a także możliwość aktywnego dosychania ziarna w polu przy utrzymujących się zielonych liściach. Odmiana SY Calo https://www.syngenta.pl/uprawy/kukurydza/sy-calo odznacza się bardzo dobrym dry down w końcowej fazie wegetacji, co oznacza, że ewentualne dosuszanie plonu będzie krótsze i mniej kosztowne.

SY Calo to odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – zajęła pierwsze miejsce w doświadczeniach CCA COBORU w 2019 roku – 106,2% wzorca.

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019


SY Calo to odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC) o ziarnie typu dent i kolbie typu flex.

Odmiana ta polecana do uprawy w całym kraju, a zwłaszcza w mniej korzystnych termicznie rejonach czyli w północnej i centralnej Polsce. Zalecana obsada 80 000-85 000 szt./ha.

SY Marimba – festiwal plonu

SY Marimba to odmiana średnio wczesna o FAO 240-250, przeznaczona na gleby szybko i dobrze nagrzewające się wiosną. Odznacza się wyjątkową zdrowotnością i wysoką odpornością na fuzariozę kolb. Odmianę SY Marimba wyróżniają piękne beczułkowate, odporne na osypywanie się kolby o ziarnach typu dent. Odmiana ta idealnie nadaje się na ziarno, bardzo szybko oddaje wodę z ziarna w końcowej fazie wegetacji, dzięki mocnemu dry down. Jest to odmiana dobrze plonująca – w badaniach CC COBORU w 2018 roku uzyskała trzeci wynik - 139,7 dt/ha (14% wilg.) co stanowi 107% wzorca.

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2018


SY Marimba polecana jest na uprawy w centralnej i południowej Polsce, gdzie amplitudy temperatury wiosną są mniejsze a średnie temperatury w okresie kwietnia i maja wyższe. Zalecana osada w przypadku tego gatunku wynosi 75 000-85 000 szt./ha.

SY Fregat – zysk pod pełnymi żaglami

SY Fregat to odmiana średnio wczesna (FAO 260) o ugruntowanej pozycji na rynku, dzięki stabilności w różnych warunkach oraz bardzo wysokim potencjale planowania. W doświadczeniach CCA COBORU w 2019 roku osiągnęła 105,1% wzorca. Choć przeznaczona jest na wszystkie rodzaje gleb, znacznie lepiej plonuje na glebach szybko nagrzewających się wiosną. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii Artesian w hodowli tej odmiany jest ona odporna na stres suszy – dobrze gospodaruje wodą, a jej kolby są dobrze zaziarnione, a ziarniaki lepiej nalane. Odmiana SY Fregat szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down.

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019


Sugerowana obsada to 75 000-85 000 szt./ha. Zalecane tereny zasiewu południowo-zachodnia i południowo-wschodnia Polska.

SY Torino – zbiory po byku

Odmiana SY Torino lider wśród pozostałych wymienionych w artykule odmian pod względem potencjału planowania. W doświadczeniach przeprowadzonych przez hodowcę w 2018 uzyskała plon 124,8 dt/ha (14% wilg.) przy wilgotności zbioru 18%. Ta późna odmiana zdecydowanie lepiej radzi sobie na najlepszych  glebach – zalecana jest zwłaszcza do uprawy  w południowym pasie Polski. SY Torino doskonałymi plonami wyróżnia się w warunkach intensywnej i średnio intensywnej produkcji. Odmiana wykazuje wysoką zdrowotność i odporność na stres suszy. Odmiana idealna na ziarno dzięki mocnemu dry down. Zalecana obsada tej odmiany to 75 000-85 000 szt./ha.

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta 2018


Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia COBORU 2018 zlecone przez Syngenta

Jak mądrze zaplanować zasiew?

Choć zdawać by się mogło, że wzrost średnich temperatur sprzyjać będzie uprawie kukurydzy, towarzyszące temu anomalia pogodowe nie sprzyjają dobremu plonowaniu. Chłody i nadmiar opadów w kwietniu i maju, dotkliwe susze w lipcu i sierpniu oraz szybkie przymrozki w październiku, sprzyjały rozwojowi szkodników i chorób takich, jak głownia guzowata czy fuzariozy. Wszystko to sprawiło, że rolnicy okresu zbioru oczekiwali w dużym stresie.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)