Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Obornik należy składować w zbitej pryzmie

Niezużyty obecnie obornik lub gromadzony nawóz z bieżącej obsługi zwierząt można, m.in. przechowywać na polu. Wariant ten ma jednak kilka wymogów urzędowych i agrotechnicznych.

Janusz Biernacki19 grudnia 2021, 10:18
Sposób składowania obornika regulują przepisy ustawy o nawozach i nawożeniu. Według tego dokumentu składowanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych jest możliwe, jednak nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Pryzmy powinny być ponadto umiejscowione na polu, które w najbliższym zmianowaniu przeznaczone jest do nawożenia naturalnego.

Miejsce składowania musi mieć z kolei równą powierzchnię, a jej ewentualny, dopuszczalny spadek wynosi 3 %. Powinno mieć ono także podłoże niepiaszczyste i niepodmokłe. Dno pod pryzmę należy ubić i wyłożyć materiałem łatwo chłonącym wodę gnojową, np. słomą lub trocinami. Aby uniknąć większych strat składników pokarmowych i utrzymać wysoką wartość nawozową obornika, należy pryzmę uformować w zwartą bryłę i ubić jej zewnętrzną powierzchnię, dobrze jest też zlać ją wodą lub gnojowicą.


Straty składników

Przy przechowaniu nawozu na polu w luźnych i niekształtnych pryzmach straty składników pokarmowych wynoszą w przybliżeniu: 50% potasu, 40% azotu i 20% fosforu. Azot wymywany jest w formie azotanów oraz ulatnia się do atmosfery głównie w postaci amoniaku.

Nie można ponadto składować obornika na tym samym miejscu przez 3 lata. Rolnik może liczyć się także z interwencją administracyjną, jeśli pryzma obornika będzie znajdowała się w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)