Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Ochrona roślin przed agrofagami – PIORiN będzie miał nowe stawki opłat

Obrazek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.

Bartłomiej Czekała19 maja 2020, 12:55
Rozporządzenie określa stawki opłat, które PIORiN będzie pobierać z tytułu wykonywania kontroli urzędowych, innych czynności urzędowych oraz świadczenia usług w zakresie działań mających służyć ochronie roślin przed agrofagami.

Szczegółowy wykaz opłat wprowadzanych w drodze tego rozporządzenia jest zawarty w załącznikach nr 1 i 2.

„Podstawowa zmiana wprowadzana projektowanym rozporządzeniem w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi polega na uzależnieniu stawek opłat pobieranych przez PIORiN od czasu pracy. Wyjątek od tej reguły stanowią czynności laboratoryjne. W ich przypadku czas wykonywania poszczególnych czynności wynika z procedur diagnostycznych. W przypadku pozostałych czynności – jak oceny wizualnej, pobierania próbek, kontroli dokumentów – proponuje się, aby stawka opłaty wynosiła 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole urzędowe, wykonującej inne czynności urzędowe lub świadczącej usługi. Jest to uśredniony czas pracy inspektora, który w zależności od wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa kształtuje się na poziomie od 46,76 zł/osobę/godzinę do 61,01 zł/osobę/godzinę.Czas wykonywania podobnych czynności może być bowiem inny, w zależności od szeregu okoliczności niezależnych od osoby przeprowadzającej te czynności. Wpływ na to mogą mieć działania podmiotu – jak przygotowanie partii lub przesyłki roślin do kontroli, czy też przygotowanie dokumentów. Wpływ na czas wykonywania danej czynności mogą mieć także czynniki czysto obiektywne – np. na czasochłonność pobierania próbek gleby z pola może mieć wpływ rodzaj gleby (gleba piaszczysta, zwięzła) czy też czas wykonania kontroli (pole przed uprawą roślin, pole w trakcie wegetacji roślin, rżysko po zbiorze roślin).Przyjęte rozwiązanie w sposób bardziej obiektywny niż dotychczasowa praktyka odzwierciedli faktyczne koszty danej czynności, za którą pobierana jest opłata” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Zobacz projekt rozporządzenia.


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)