Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Odmiany mieszańcowe rzepaku zdobywają pola

Obrazek

Pozytywny dla praktyki efekt heterozji odmian mieszańcowych rzepaku sprawia, że zdobywają one uznanie coraz większej liczby rolników. Ale mają one też swoje wymagania agrotechniczne.

Janusz Biernacki29 września 2020, 14:35
We wrześniowym numerze „top agrar Polska” przedstawiliśmy charakterystykę hodowli odmian mieszańcowych zbóż: żyta, pszenicy i jęczmienia ozimego. Teraz uzupełniamy ten przegląd o rzepak, którego mieszańce zdobywają coraz większą popularność w uprawie. Są już w Krajowym rejestrze od kilkunastu lat, a obecnie jest ich na tej liście więcej niż odmian populacyjnych.
Uprawa odmian mieszańcowych rzepaku to jednak nie tylko oferowany przez hodowlę postęp biologiczny. Od rolnika wymaga innej agrotechniki, dostosowanej do tempa rozwoju roślin oraz stosowania we właściwym czasie odpowiednich dawek nawozów i środków ochrony roślin. Nie są też one wolne od presji agrofagów, zwłaszcza w sytuacji zmieniającego się klimatu. Na niektóre z tych czynników odmiany nowego typu są bardziej odporne, np. na okresowe susze, przymrozki, czy wybrane patogeny. Jednak zależność ta nie dotyczy wszystkich odmian i stresowych czynników środowiska. Z punktu widzenia rolnika, ich „wadą” jest natomiast dość wysoka cena i konieczność corocznej wymiany materiału siewnego.

Geneza mieszańcowych odmian rzepaku
Hodowla odmian mieszańcowych rzepaku sięga lat 70. XX wieku, a pierwsze z nich zarejestrowano w Europie pod koniec lat 90. Dziś rynek rzepaku to w przeważającej części odmiany hybrydowe, których udział w uprawie w różnych państwach Europy wynosi od 80% do 100%. Główna idea przyświecająca hodowli mieszańców rzepaku to zwiększenie plenności, która jest wypadkową m.in. silnego wigoru, lepszej zimotrwałości, czy zdolności adaptacyjnych…

Cały artykuł o metodach uzyskiwania mieszańcowych odmian rzepaku przeczytasz w nowym wydaniu miesięcznika 10/2020 „top agrar Polska”.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)