Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Opolszczyzna: zatwierdzono odmiany do badań PDO i uprawy

Obrazek

Jest już nowa lista odmian zalecanych do uprawy dla woj. opolskiego. Systematycznie dwa razy w roku, w styczniu i czerwcu zbierają się wojewódzkie zespoły Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), aby przedstawić postęp hodowlany w uprawach.

28 stycznia 2021, 14:31
Ze względu na pandemiczne obostrzenia ostatnie spotkanie prezydium opolskiego zespołu PDO odbyło się  w Stacji Doświadczanej Oceny Odmian w Głubczycach. Zespół ustalił dobór odmian do doświadczeń dla gatunków jarych oraz i skompletował Listy odmian zalecanych (LOZ) dla zbóż ozimych, jarych, strączkowych i ziemniaka na nadchodzący sezon.

Od ponad 20-tu lat, dzięki porejestrowym doświadczeniom odmianowym, na Opolszczyźnie systematycznie rosną plony zbóż, kukurydzy, rzepaku, czy ziemniaków. Rolnicy coraz częściej kupują kwalifikowany materiał siewny, również dzięki nowym odmianom, wnoszącym na pola postęp biologiczny, uzyskują lepsze plony. Na Opolszczyźnie badania nad odmianami roślin uprawnych prowadzi i koordynuje Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach, a poletka doświadczalne zlokalizowane są w pięciu miejscowościach województwa.

Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze każdego województwa są sporządzane w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach PDO i corocznie aktualizowane. Wyniki badań są na bieżąco upowszechniane, zarówno w lokalnych wydawnictwach SDOO, jak i krajowych – publikowane przez COBORU i na jego stronie internetowej pod zakładką „Wyniki PDO, rekomendacja odmian”, z czego mogą korzystać rolnicy.

Stwierdzona w czasie badań duża regionalna przydatność tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów produkcyjnych, niż uprawa innych. Warto zatem zapoznać się z wynikami plonowania tej grupy odmian – zwłaszcza regionalnymi, a nie ogólnokrajowymi – aby wiosną posiać odmiany, który dadzą gospodarstwu dużą gwarancję zysku.

Zdjęcia: dr Mariusz Drożdż, tekst: dr M. Drożdż, Janusz Biernacki


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)