Reklama zniknie za 11 sekund

Oszczędzaj wodę glebową

Obrazek

Dzięki odpowiedniej uprawie gleby możemy wpłynąć na polepszenie magazynowania w niej wody oraz ograniczyć straty cennej wilgoci, szczególnie w latach suchych.

Jacek Daleszyński6 lutego 2019, 12:00
Magazynowanie wody w glebie związane jest nierozerwalnie z jej strukturą. Żeby dobrze zrozumieć, kiedy gleba ma największą zdolność magazynowania wody, trzeba wiedzieć, z czego się składa. W dużym uproszczeniu – są to m.in. duże cząstki piasku, które mają największy udział na glebach słabszych. Pomiędzy nimi znajdują się duże przestrzenie, przez które woda może się swobodnie przemieszczać. Oznacza to, że taka gleba nie może zatrzymać i zmagazynować tej wody. W glebie mogą znajdować się też części ilaste, pomiędzy którymi występują średniej wielkości przestwory. Są one w stanie zatrzymać wodę wbrew siłom grawitacji, a rośliny mają możliwość ją wykorzystać. Mamy też w glebie cząstki gliniaste, które są najmniejsze i też najmniejsze są przestwory pomiędzy nimi. Taka gleba ma duże zdolności do zatrzymania wody do tego stopnia, że może być ona wręcz niedostępna dla roślin.

Redukcja uprawy – mniej porów

W przypadku każdego rodzaju gleb redukcja uprawy skutkuje w kolejnych latach zwiększeniem zagęszczenia stanowiska. Gleba ilasta ma naturalną zdolność do magazynowania wody dzięki porom średniej wielkości, jednak postępująca redukcja uprawy znacznie obniża ten parametr. W przypadku gleb lekkich, piaszczystych redukcja uprawy skutkuje jeszcze szybciej postępującym zagęszczeniem, zmniejszeniem zdolności takiej gleby do magazynowania wody. Stąd wniosek, że im słabsza i bardziej piaszczysta gleba na stanowisku, tym intensywniej powinno się ją uprawiać do stworzenia jak największej objętości porów mogących zmagazynować wodę. Intensywną uprawę powinno się zatem przeprowadzać przede wszystkim jesienią, by gleba mogła zmagazynować jak najwięcej wody pochodzącej z opadów zimowych. Wiosną natomiast przygotowując stanowisko pod uprawy jare powinno się postępować w inny sposób. Należy wykonywać jak najmniej zabiegów uprawowych, by nie tracić cennej wody poprzez przesuszanie wzruszonej warstwy gleby.

Więcej na temat uprawy gleby pozwalającej oszczędzać i magazynować wodę przeczytasz w lutowym wydaniu „top agrar Polska” od strony 136.jd, fot. Konieczka


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)