Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Owies – tolerancyjne zboże

Obrazek

Owies to roślina fitosanitarna w płodozmianie,o małych wymaganiach glebowych i dla przedplonu. Według badań PDO należy jednak uwzględnićw uprawie podatność jego odmian na wyleganie.

Janusz Biernacki28 stycznia 2018, 07:45
Dużą zaletą owsa są małe wymagania co do odczynu gleby, przedplonu oraz jego właściwości fitosanitarne. Wynikają one m.in. z obecności w korzeniach awenacyny – saponiny o działaniu grzybobójczym, odpowiadającej za odporność na porażenie patogenami. Rośliny mają ponadto zdolność wykorzystywania trudno przyswajalnych składników mineralnych, wykazują też dość dużą odporność na niskie temperatury wczesną wiosną.

Krajowym rejestrze (KR) znajduje się obecnie 29 odmian owsa jarego. Wśród nich 24 to odmiany owsa zwyczajnego i 5 nagiego. Niemal wszystkie odmiany są żółtoziarniste, preferowane w produkcji, wyjątek stanowi odmiana Gniady o brązowym zabarwieniu łuski. W zestawieniu zamieszczono średnie wartości z lat 2015–2017 ważniejszych cech rolniczo-użytkowych odmian owsa. Pominięto w nim odmiany, które nie były badane w pełnym cyklu czasowym. Prezentowane wyniki przedstawiają potencjał plonowania poszczególnych odmian, jednak nie uwzględniają zmienności rejonowej.

W celu uzupełnienia informacji co do przydatności odmian do uprawy w danym województwie można posłużyć się „Listami odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw” ( LOZ; patrz mapka, bez woj. lubelskiego). Wykazy te tworzone są kolegialnie, na podstawie regionalnych wyników badań PDO i corocznie aktualizowane.
[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)