Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

PIN postuluje zmiany w ustawie o nasiennictwie

Obrazek

Polska Izba Nasienna od 3 lat pracuje nad nowelizacją ustawy
o nasiennictwie.

Janusz Biernacki21 listopada 2015, 07:45

Do postulatów proponowanych przez PIN należą:

  • * zmiana definicji materiału siewnego
  • * derejonizacja przeprowadzania oceny laboratoryjnej
  • * wprowadzenie degradacji materiału siewnego części partii, bez ponownej oceny laboratoryjnej
  • * zmiana częstotliwość szkoleń doskonalących
  • * zmiana systemu finansowania etykiet materiału siewnego – przejęcie przez PIN kompetencji PIORiN

Polska Izba Nasienna wnioskuje ponadto o:

  • * przeprowadzanie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka przez prowadzącego obrót po uzyskaniu upoważnienia od PIORiN
  • * ustanowienie laboratorium odwoławczego na potrzeby odwołań od oceny laboratoryjnej
  • * wprowadzenie podstawy prawnej do udzielania przez PIORiN właścicielom odmian informacji o zakwalifikowanych partiach materiału siewnego tych odmian, wytworzonych w ramach umowy licencyjnej
  • * wprowadzenie systemu informatycznego PIORiN z dostępem dla podmiotów prowadzących produkcję materiału siewnego
  • * wprowadzenie konsultacji wojewodów z samorządem nasiennym w/s kandydatur na wojewódzkich inspektorów.

Źródło:PIN
biePicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)