Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Plaga chwastów to nie zawsze odporność na herbicydy

Obrazek

Niejednokrotnie zdarza się, że stosujemy środki chwastobójcze, a efektu nie widać. Przyczyn może być wiele. Od niesprawnego opryskiwacza, przez niekorzystne warunki pogodowe, przeterminowany środek, czasem podróbkę aż po uodpornienie chwastów na środek chemiczny.

25 maja 2016, 08:50

Najczęściej o uodpornieniach mówi się w przypadku miotły zbożowej i wyczyńca polnego. Jednak rzadko kto, ma na myśli inną przyczynę - warunki wodo-glebowe na polu.

Na taki powód wskazuje Karol Misior z woj. warmińsko-mazurskiego. Gospodaruje na zlewnych glebach o wyjątkowo dużej zawartości najdrobniejszych części ilastych. Po każdym deszczu gleba jest napita i długo oddaje wilgoć. To idealne warunki dla wyczyńca polnego. Jednak Karol Msior odkrył sposób na ten chwast.

Więcej na ten temat w reportażu w czerwcowym numerze „top agrar Polska”.
tcz1 z 12
Głowica do hydrodynamicznego czyszczenia sączków

Głowica do hydrodynamicznego czyszczenia sączków

2 z 12
Silnie rozkrzewiony wyczyniec polny

Silnie rozkrzewiony wyczyniec polny

3 z 12
Od brzegu, widać że jest mniej wyczyńca i miotły. To efekt drzew, które osuszają pole.

Od brzegu, widać że jest mniej wyczyńca i miotły. To efekt drzew, które osuszają pole.

4 z 12
Płynący w studzience wartki prąd - dowód sparwnej melioracji

Płynący w studzience wartki prąd - dowód sparwnej melioracji

5 z 12
Zapadlisko jako efekt odkopania i oczyszczenia zbieracza

Zapadlisko jako efekt odkopania i oczyszczenia zbieracza

6 z 12
Pompa na urządzeniu do hydrodynamicznego czyszczenia melioracji

Pompa na urządzeniu do hydrodynamicznego czyszczenia melioracji

7 z 12
Głowica od wewnątrz

Głowica od wewnątrz

8 z 12
Trójgraniasta głowica

Trójgraniasta głowica

9 z 12
Głowica z pomniejszoną średnicą zewnętrzną

Głowica z pomniejszoną średnicą zewnętrzną

10 z 12
Rozłogi skrzypu polnego tak potrafią zatkać sączki

Rozłogi skrzypu polnego tak potrafią zatkać sączki

11 z 12
Zamulony iłem sączek

Zamulony iłem sączek

12 z 12
Ilasta zbita gleba

Ilasta zbita gleba

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)