Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Pole to arena dla najlepszych odmian

Obrazek

Pszenica jara to w tym sezonie poszukiwany towar. Aby zrekompensować nieobsiane areały formy ozimej, rolnicy winni korzystać z najlepszych odmian. Wskażą je niezależne wyniki badań PDO.

Janusz Biernacki24 stycznia 2018, 16:02
W pszenicy zwyczajnej jarej najliczniejszą grupę w KR stanowią jakościowe odmiany chlebowe A (73%), znacznie mniej jest w grupie pszenic chlebowych B (17%) i elitarnych odmian chlebowych E (7%). W grupie C, odmian pastewnych lub innych jest tylko Radocha. Niestety, nie wszystkie są objęte badaniami PDO. W KR pszenicy jarej zwyczajnej są obecnie dwie formy ościste – Ostka Smolicka (A) i Zadra (B). Oścista jest też odmiana pszenicy twardej SMH87.

Duża liczba odmian daje producentowi wiele możliwości wyboru odpowiedniego materiału siewnego. Właściwa odmiana i dostosowana do niej agrotechnika warunkuje uzyskanie wysokich plonów o pożądanej jakości. Przed zakupem materiału siewnego warto więc poznać wyniki badań PDO. Zestawienie obejmuje odmiany, które w ostatnim trzyleciu były badane co najmniej przez dwa lata. Informacje o odmianach znajdują się również na stronie internetowej COBORU oraz w publikacji „Lista opisowa odmian”. Przez zakupem ziarna siewnego warto też skorzystać z tzw. „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw” (LOZ; patrz mapka).
Cały artykuł nt. wyników PDO oraz fachowy komentarz jest dostępny w wydaniu 02/2018 „top agrar Polska” na str. 102-104.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)