Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Polska ma plan przeciwdziałania skutkom suszy

Obrazek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło prace nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Zatem nasz kraj znalazł się w gronie 10 państw europejskich, które opracowały i przyjęły taki dokument.

Janusz Biernacki8 października 2020, 11:25
Prace nad PPSS prowadziły PGW Wody Polskie, MGMiŻŚ oraz MRiRW. Stworzony projekt planu został następnie poddany półrocznym konsultacjom społecznym we wszystkich województwach. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono ponad 800 wniosków. Plan zawiera 182 zadań wysuniętych przez lokalne społeczności, 334 z zakresu małej retencji oraz uwzględnia 78 inwestycji znajdujących się już inwestycjach Wód Polskich.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy określa, w jaki sposób w najbliższych latach podejmowane będą działania dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, zarządzania kryzysowego i szacowania strat spowodowanych suszą. Zmienił też społeczne postrzeganie tego zjawiska w Polsce, zwiększył świadomość w zakresie oszczędnego nawadniania, retencjonowania wody, zwłaszcza w mikroskali poprzez np. zakładanie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, czy zbieranie deszczówki. To ważne cele, bowiem 1/3 terytorium Polski jest zagrożona występowaniem suszy rolniczej.

Elementem PPSS jest katalog zawierający 26 pozycji odnoszący się do wszystkich użytkowników wód, obszarów oraz typów susz. Działania te zostaną przełożone na zadania realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Jednym z ważnych postulatów jest zatrzymanie wody jak najbliżej miejsca, w którym ona spadnie lub pojawi się w postaci wód roztopowych, gdyż poprawa lokalnego bilansu wodnego, wpływa na ten bilans w całym kraju.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)