Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Postęp hodowlany w uprawie kukurydzy

– Hodowla jest sztuką tworzenia nowych, lepszych cech użytkowych odmian –powiedział na wstępie Marek Skwira z firmy Limagrain Polska, partnera głównego seminariów uprawowych.

Janusz Biernacki11 stycznia 2021, 17:31

Dobra odmiana kiszonkowa powinna charakteryzować się m.in. wysokim plonem biomasy, poprawa produkcyjności mleka od krowy, czy wysoka strawnością włókna. W tym celu firma prowadzi m.in. projekt” Ekspert kiszonkowy”, który bada jakość kiszonki pod kątem:

  • zawartości s.m. w paszy
  • gęstości masy pryzmy
  • temperatury biomasy w pryzmie
  • struktury biomasy – stopień pocięcia zielonki i rozdrobnienia nasion (patrz slajd).


– Program ten znacząco poprawił jakość kiszonki z kukurydzy w wielu gospodarstwach, w tym zwiększył zawartości w paszy s.m. z ok. 40 na 50 %, co poprawia opłacalność produkcji mleka – podkreślił ekspert.

Jednym z kierunków postępu hodowlanego firmy jest wdrożenie programu Hydraneo, precyzującego technologię uprawy kukurydzy w warunkach suszy i wskazujący odmiany spełniające te kryteria. – Wytypowane odmiany pozwalają uzyskać lepsze efekty produkcyjne przy ograniczonych kosztach produkcji – powiedział przedstawiciel firmy.

Limagrain oferuje też swoim klientom innowacyjny sposób poprawy plonowania roślin. Zawiera on m.in. biostymulator Starcover, innowacyjne zaprawienia nasion, odmiany o najlepszej genetyce. Efektem tych działań jest np. poprawa rozwoju sytemu korzeniowego czy wegetatywnego roślin, bardziej odpornych na niekorzystne czynniki środowiska (patrz slajd).Nowością w ofercie hodowlano-agrotechnicznym firmy Limagrain jest platforma „Agrility”. Bazując na programach satelitarnych pozwala ona określić stan plantacji na całym polu, przyrost biomasy i rozwój roślin, które są podstawą poprawnych decyzji agrotechnicznych przez producentów kukurydzy.

Platforma zawiera kilka modułów, w tym oceniających:

  • zmienną gęstość gleby – pozwala lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny pola
  • wegetację – śledzi rozwój roślin na całym polu, w tym na różnych jej klasach gleby
  • plon – oszacuje wielkość plonowania kukurydzy ziarnowe lub kiszonkowej
  • termin zbioru – określa optymalny termin zbioru kukurydzy w zależności zawartości w roślinie s.m. na różnych częściach pola.


W tym roku platforma „Agrility” będzie dostępna dla gospodarstw współpracujących z LG, a od przyszłego sezonu u wszystkich producentów w kraju (patrz slajd).Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)