Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Potas już jesienią

Obrazek

Nawożenie potasem pod buraka cukrowego plantatorzy często stosują już jesienią. Chodzi nie tylko o dostarczenie składnika roślinom w całym profilu glebowym, ale także o ograniczenie jego strat.

Jacek Daleszyński14 listopada 2018, 20:06
Dawkę potasu jak najbardziej można podzielić pomiędzy jesień i wiosnę. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć strat składnika podczas zimy i na początku wiosny w wyniku jego wymycia. Straty potasu zależą od typu gleby, na której zostanie zastosowany nawóz. Im cięższa, tym straty będą mniejsze. Na glebach lekkich straty zawsze będą większe, zwłaszcza przy większej wilgotności gleby. Dzielenie dawki potasu jest także zasadne, jeśli ogólna dawka składnika ma wynosić powyżej 200 kg/ha. Takie ilości czasem trzeba zastosować, m.in. ze względu na niską lub bardzo niską zasobność gleby w potas. Warto jednak pamiętać, że nie powinno się stosować więcej niż 400 kg/ha K2O. Zbyt wysokie dawki potasu powodują gorsze wykorzystanie azotu, jego odkładanie się w liściach, obniżenie dynamiki przyrostu korzeni oraz zawartości w nich cukru.

Zaplanowaną dawkę potasu dzielimy w proporcji 2/3 jesienią i 1/3 wiosną. Jesienią nawóz można zastosować pod pług, natomiast wiosną na 3–4 tygodnie przed siewem przed wjazdem w pole agregatem uprawowym. Warto też mieć na uwadze, że wiosenna dawka nie powinna być wyższa niż 100 kg/ha K2O. Zbyt duża koncentracja nawozu w warstwie siewnej może spowodować zasolenie gleby na tyle silne, że pogorszą się wschody buraka.

jd, fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)