Reklama zniknie za 11 sekund

Prognozy Komisji Europejskiej

Obrazek

Komisja Europejska ogłosiła raport na temat prognozowanej produkcji rolnej w latach 2014-2024. 

dr Maria Walerowska6 lutego 2015, 09:59

Produkcja zbóż będzie w tym czasie powoli rosła i w 2024 r. osiągnie 317 mln ton. W największym stopniu wzrosną zbiory kukurydzy i pszenicy, a spadną pozostałych zbóż. Powierzchnia uprawy zbóż zmniejszy się nieco, a plony wzrosną. Ceny zbóż ustabilizują się na poziomie 180 euro za tonę, czyli znacznie niższym niż w latach 2010-2012. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost produkcji będzie rosnący popyt na pasze, wzrost produkcji bioetanolu i korzystne warunki dla eksportu.

Komisja Europejska przewiduje, że spożycie mięsa w Unii Europejskiej w latach 2014-2024 będzie spadać, ale zapotrzebowanie na nie na świecie wzrośnie. Na spadek spożycia wpłyną wysokie ceny mięsa. W przeliczeniu na osobę rocznie wyniesie ono 64,4 kg, czyli będzie najniższe od 11 lat. Produkcja mięsa w Unii zwiększy się do 44,9 mln ton w 2014 r. Produkcja wołowiny zwiększy się w bieżącym roku, ale w następnych spadnie i w 2024 r. wyniesie 7,6 mln ton, czyli będzie nieco mniejsza niż w 2014 r. Produkcja baraniny i mięsa koziego nie zmieni się, a wieprzowiny wzrośnie o 2 proc.. W największym stopniu, bo o 7 proc., zwiększy się produkcja i spożycie mięsa drobiowego, cenionego ze względu na niskie koszty produkcji, krótki czas odchowu i walory odżywcze.

Mimo trudności spowodowanych, w niektórych krajach, przez rosyjskie embargo, warunki dla produkcji mleczarskiej w nadchodzących latach ocenia się jako korzystne. Zapotrzebowanie na produkty mleczarskie na świecie będzie rosło. W kwietniu bieżącego roku zostaną zniesione kwoty produkcji mleka w Unii Europejskiej. Jego produkcja zwiększy się, a ceny utrzymają się na poziomie około 350 euro za tonę, dzięki nieznacznie większemu spożyciu.

Dochody rolników w przeliczeniu na jednostkę pracy zwiększą się o 6 proc. w ciągu nadchodzących dziesięciu lat. Ogółem, dochód rolniczy w wartościach realnych spadnie ponieważ koszty będą rosły szybciej niż ceny produktów rolnych. Spadek ten zostanie jednak zrównoważony przez malejącą liczbę pracowników rolnych i postępującą modernizację.

oprac. mwal

Źródło: Agra EuropePicture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)