Reklama zniknie za 11 sekund

Pszenica jara przebadana w PDO

Obrazek

Pszenica jara to dość niszowy gatunek w naszym kraju. Przypominamy sobie o niej nie w kontekście lepszych parametrów ziarna w stosunku do formy ozimej, ale przy okazji wymarznięć tej ostatniej.

Janusz Biernacki24 stycznia 2017, 07:00

Siewom pszenicy jarej nie sprzyjają susze wiosenne. Stąd jest ona dopiero na 3 miejscu pod względem powierzchni uprawy zbóż jarych, za jęczmieniem i owsem. Zboże to jest jednak corocznie badane przez COBORU (w PDO), a w oparciu o wyniki uwzględniające m.in. poziom plonowania, podatność na choroby czy wyleganie tworzone są listy odmian zalecanych do uprawy w poszczególnych rejonach kraju. Warto z tego skorzystać przy wyborze odmiany i dostosować ją do warunków panujących w gospodarstwie.

Obecnie Krajowy rejestr liczy 30 odmian pszenicy jarej. W sezonie 2016 przebadano 23 z nich. W artykule na ten temat w najnowszym lutowym numerze "top agrar Polska" można znaleźć ich zestawienie wraz z badanymi cechami. Pozwoli to na porównanie poszczególnych odmian między sobą, co z pewnością ułatwi wybór tym rolnikom, którzy na uprawę pszenicy jarej się zdecydują.

jd, fot. DaleszyńskiPicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)