Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Raport IUNG nr 10: susza w całym kraju, zagrożona kukurydza na kiszonkę

Obrazek

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2020 roku największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach odnotowano w aż 870 gminach Polski (35,12% gmin kraju).

Dominika Mulak27 sierpnia 2020, 11:46

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -79 mm. W dalszym ciągu obszar z największym deficytem wody notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -219 mm. Nieco mniejsze niedobory wody - od -160 do -209 mm - wystąpiły na Pojezierzu Pomorskim, Wielkopolskim, na Nizinie Wielkopolskiej oraz w zachodniej części Niziny Śląskiej.Na znacznym obszarze kraju deficyt wody wynosi od -50 do -159 mm, z kolei w południowych rejonach Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych.


Susza się pogłębia…

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w monitorowanym okresie IUNG – PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terenie całej Polski. Susza notowana jest w 10 uprawach: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, ziemniaka, warzyw gruntowych, tytoniu, chmielu, buraka cukrowego i drzew owocowych.

Największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach odnotowano w aż 870 gminach Polski (35,12% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 383 gmin. Najbardziej ucierpiały uprawy w woj. zachodniopomorskim. Tam zagrożenie suszą w przypadku kukurydzy na kiszonkę odnotowano we wszystkich gminach województwa.

W tym okresie raportowania duże zagrożenie wystąpiło również wśród upraw kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach odnotowano w 826 gminach Polski (33,35% gmin kraju). To o 358 gmin więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

Źródło: http://www.iung.pulawy.plPicture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)