Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Rewolucja genetyczna już trwa

Obrazek

Po „wynalezieniu” płodozmianów, wprowadzeniu nawozów mineralnych a następnie chemicznej ochrony roślin, wykorzystanie potencjału genetycznego, czyli hodowla odmian roślin uprawnych jest tzw. czwartą rewolucją agrarną. Wydawać się że nie jest ona tak spektakularna, jak poprzednie, ale to nic bardziej mylnego. Potencjał nowych odmian jest dużo wyższy niż tych uprawianych kilkaset, a nawet kilkanaście lat temu. Możemy zastanowić się czy potencjał genetyczny jest efektywnie wykorzystywany.

Tomasz Czubiński25 listopada 2016, 08:53

Temat efektywności wykorzystania genetyki odmian poruszył dr Karol Marciniak z DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w wykładzie pt. „Najnowsza genetyka i jej profesjonalne wdrażanie podstawą wzrostu efektywności produkcji roślinnej” 22 listopada 2016 r. podczas Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu. Zaznaczył, że w dzisiejszym rolnictwie nastawionym na ciągłą optymalizację zysku z uprawy roślin, wdrażania coraz bardziej zaawansowanych technologii, ogromną rolę ma ciągły postęp hodowlany. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego powinno być pierwszym etapem i wstępem do uzyskiwania wysokich plonów.

- Warto sobie uzmysłowić, że wyhodowanie nowej odmiany to proces wieloletni i bardzo kosztowny. Zanim dana odmiana trafi do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, mija niekiedy nawet 9–10 lat – przypomniał dr Marciniak.
Pierwszym etapem hodowli twórczej jest krzyżowanie. W drugim, trzecim i czwartym roku ma miejsce wybór pojedynczych kłosów, a w 5.–8. roku zakładane są doświadczenia w kilku lokalizacjach, aby sprawdzić przydatność odmiany.

Celem hodowli jest uzyskanie nie tylko odmian o wysokim potencjale plonowania, ale także odpornych na choroby grzybowe. Prace hodowlane koncentrują się także na:

 1. zwiększeniu odporności na wyleganie;
 2. ograniczeniu porastania ziarna w kłosie;
 3. zwiększeniu zimotrwałości;
 4. uzyskaniu większej MTZ.

Warto odpowiedzieć na pytanie, co zrobić w praktyce, aby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny nowych odmian? Wiele w tej kwestii zależy od profesjonalnej wiedzy rolnika. Ważne jest spełnienie kilku czynników:

 • cel uprawy;
 • odpowiedni dobór stanowiska, terminu siewu;
 • zasobność gleby,
 • pH;
 • znajomość cech odmiany;
 • parametry siewne nasion;
 • norma wysiewu;
 • prowadzenie łanu;
 • precyzyjna ochrona;
 • termin zbioru.

tcz1 z 3
Temat efektywności wykorzystania genetyki odmian poruszył dr Karol Marciniak z DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Temat efektywności wykorzystania genetyki odmian poruszył dr Karol Marciniak z DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

2 z 3
Temat efektywności wykorzystania genetyki odmian poruszył dr Karol Marciniak z DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Temat efektywności wykorzystania genetyki odmian poruszył dr Karol Marciniak z DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

3 z 3
Temat efektywności wykorzystania genetyki odmian poruszył dr Karol Marciniak z DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Temat efektywności wykorzystania genetyki odmian poruszył dr Karol Marciniak z DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)