Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Rolniku, poczekaj z nawozami azotowymi do marca!

Obrazek

Chociaż pogoda w niektórych regionach Polski i warunki glebowe mogą być odpowiednie do wyjechania w pole z nawozami azotowymi już w lutym, prawo pozwala na to dopiero od 1 marca. Stawki kar za nieprzestrzeganie przepisów są w tym roku jeszcze wyższe.

Aneta Lewandowska16 lutego 2022, 12:55

Mimo sprzyjającej pogody, rolnicy muszą wstrzymać się z wyjazdem w pole z nawozami azotowymi. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" mówi m.in. o rolniczym wykorzystaniu nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem i dozwolonych okresach nawożenia. Przepisy określają pierwszy termin nawożenia azotem – jest to 1 marca.

Wysokie kary za złamanie prawa

W październiku ubiegłego roku minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, ustalił wysokość maksymalnych stawek opłaty za naruszenie prawa w tej kwestii. Nowe, wyższe kary obowiązują od 1 stycznia 2022 roku i wynoszą odpowiednio:

  • 2192,40 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo wodne lub z planem nawożenia azotem;
  • 3288,61 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami;
  • 548,10 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” niezgodnie z przepisami lub za jej brak;
  • 548,10 zł za brak planu nawożenia azotem.

Pomniejszenie dopłat w ramach kary

Co więcej, w przypadku kontroli przeprowadzanych przez ARiMR w ramach zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), rolnikowi grozi pomniejszenie dopłat. Wysokość sankcji, czyli procent obniżenia płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych, zależy od rodzaju i skali naruszenia wymogów wzajemnej zgodności.

Jeśli niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, zmniejszenie płatności z zasady wynosi 3% całkowitej kwoty płatności, a w przypadku poważniejszych naruszeń 5%.

W sytuacji, gdy rolnik celowo dopuści się niezgodności, zmniejszenie to z zasady wynosi 20% całkowitej kwoty lub w przypadkach rażących naruszeń może nawet zostać zwiększone do 100% całkowitej kwoty.

Więcej informacji, pytania i odpowiedzi do „Programu azotanowego” znajdziesz tutaj.

źródło: Isap.sejm.gov.pl, Ministerstwo Infrastruktury
fot. EnvatoElements 


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)