Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Rośnie bezkarność sprawców chorób ziemniaka

Obrazek

Plantacje ziemniaków nękają szczególnie groźne choroby – zaraza i alternarioza. Zagrożenie dodatkowo potęguje powstawanie u ich sprawców zjawiska odporności na stosowane fungicydy.

Janusz Biernacki26 maja 2018, 20:28

W latach 60. i 70. XX wieku wprowadzono do ochrony upraw wiele fungicydów o nowatorskich strukturach i bardziej ukierunkowanej aktywności. Działanie większości z nich polega jednak na zakłócaniu pojedynczych procesów biochemicznych zwalczanych organizmów, stąd łatwiejsze ich neutralizowanie przez sprawców chorób. Przy powszechnym stosowaniu ukierunkowanych s.cz. obserwuje się więc przypadki niższej wrażliwości zwalczanych patogenów lub całkowity jej brak na użyte fungicydy. 

Po wprowadzeniu niektórych grup chemicznych do powszechnej ochrony ziemniaka szybko stwierdzano w populacjach patogenów występowanie form odpornych. Dotyczy to m.in. benzymidazoli (zwłaszcza tiabendazolu), na które uodporniły się grzyby z rodzaju Helminthosporium solani (sprawca parcha srebrzystego), potem grzyby z rodzaju Fusarium (sprawcy suchej zgnilizny bulw), czy fenyloamidów i błyskawicznie uodpornionego grzybopodobnego organizmu Phytophthora infestans (sprawcy zarazy ziemniaka). W przypadku fenyloamidów występuje dodatkowy niekorzystny efekt – odporność krzyżowa, tzn. jednoczesna odporność patogenu na wszystkie s.cz. z tej grupy chemicznej.

Pełny tekst znajdziesz w wydaniu 6/2018 „top agrar Polska”.

[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)