Reklama zniknie za 11 sekund

Rozbij bank nasion chwastów

Obrazek

Rozbijając taki bank zyskujemy to, że nasze uprawy będą mniej zachwaszczone. I wcale nie trzeba do tego stosować herbicydów.

Jacek Daleszyński29 lipca 2020, 14:13
Drobne, nawet jednorazowe zaniedbania w odchwaszczaniu poszczególnych gatunków w płodozmianie, sprawiają, że bardzo szybko można sobie zaszkodzić i w jednym roku powiększyć glebowy bank nasion konkretnych gatunków chwastów. Skład gatunkowy zachwaszczenia jest ściśle związany z jakością gleb i płodozmianem. Jednak zawsze można się spodziewać największego zagrożenia zachwaszczenia ze strony komosy białej, rdestów, chwastów rumianowatych i krzyżowych, szarłatu szorstkiego, przytulii czepnej, przetaczników, miotły zbożowej czy chwastnicy jednostronnej.
Chwasty mają tę przewagę nad roślinami uprawnymi, że są o wiele bardziej plenne – mogą wytworzyć tysiące nasion na roślinie, które są niekiedy niemal długowieczne, lepiej wykorzystują CO2, wodę i składniki pokarmowe oraz łatwiej adaptują się do warunków. Ponadto ich nasiona mają możliwość wschodów w różnym czasie, co czyni walkę z zachwaszczeniem jeszcze trudniejszą.

Walcz agrotechniką

Europa cierpi ostatnio na brak nowych rozwiązań w ochronie roślin, także herbicydowych, a problem pogłębiany jest jeszcze przez wycofywanie kolejnych substancji. Problemy agrotechniczne mogą  pojawić się po wycofaniu np. glifosatu, stosowanego m.in. do zwalczania chwastów na ściernisku.
Idealnym momentem na mechaniczną walkę z chwastami jest okres po zbiorach, np. zbóż czy rzepaku. Uprawki pożniwne pozwalają na uszczuplanie banku nasion chwastów w glebie. Pamiętać jednak trzeba, że uprawa ścierniska nie powinna być jednorazowa.

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym, sierpniowym numerze „top agrar Polska”.

jd, fot. Twardowski


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)