Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Scenariusze zmiany klimatu i jego konsekwencje

Obrazek

Aby prognozować zmiany temperatury i innych parametrów klimatycznych przewiduje się wieloletnie tempo zwiększania się zawartości CO2 w atmosferze i rozważają różne scenariusze tej sytuacji.

Janusz Biernacki21 kwietnia 2022, 12:44
Scenariusze zmian klimatu noszą akronim RCP (Representative Concentrations Pathways) i przypisane są im różne wartości globalnego wymuszenia radiacyjnego (zmiany bilansu promieniowania w atmosferze związanej z zaburzeniem w systemie klimatycznym) w górnych warstwach atmosfery, prognozowanego na koniec XXI w. Aktualnie wynosi ono 3 W/m² i jest zależne od zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze – w 2020 r. było to 410 ppm CO2.

Scenariusze zmian klimatu
  • RCP 2.6 – zakłada stabilizację ilości CO2 na poziomie 400 ppm pod koniec stulecia i utrzymanie wzrostu średniej temperatury o 1,5°C względem okresu przedindustrialnego (1850–1900). Biorąc pod uwagę, że poziom 400 ppm został już przekroczony, scenariusz ten uznaje się więc za mało realny.
  • RCP 4.5 – przewiduje wyraźny spadek zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze w połowie stulecia oraz osiągnięcie w roku 2100 stężeń CO2 ok. 540 ppm i wzrost średniej temperatury o ok. 2,5°C pod koniec XXI w.
  • RCP 6.0 – uwzględnia stopniowy wzrost emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie poziomu stężeń CO2 do ok. 650 ppm i wymuszenia radiacyjnego 6.0 [W/m2]. Średnia temperatura globalna wzrośnie wówczas o ok. 3°C pod koniec XXI w.
  • RCP 8.5 – wariant ten zakłada utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych, w którym poziom stężenia CO2 w atmosferze pod koniec wieku osiągniecie wartość ok. 940 ppm, a wymuszenia radiacyjnego 8.5 [W/m2]. Średnia temperatura Ziemi wzrośnie o 4.5°C względem epoki przedindustrialnej. Scenariusz ten z 95% prawdopodobieństwem oznacza nieodwracalną destabilizację klimatu Ziemi.

Wzrost temperatury o 3°C
Europejska Agencja Środowiska (EEA)* opublikowała niedawno komunikat dotyczący procentowej zmiany zużycia wody w stosunku do jej dostępności, w scenariuszu wzrostu temperatury o 3°C. Zgodnie z tymi przewidywaniami największe zmiany czekają państwa południa kontynentu, a zwłaszcza Hiszpanii i południowej części Turcji. Dość duży wzrost zapotrzebowania na ten strategiczny surowiec czeka także m.in. Grecję, Macedonię, Bułgarię, południe Włoch oraz znaczne obszary zachodniej Francji.
Raport dostrzega tę ewentualność lokalnie także w Polsce i obejmuje część woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego (patrz mapa; źródło: EEA). 
Procentowy udział zużycia wody w stosunku do jej dostępności w scenariuszu wzrostu temperatury o 3°C
* Europejska Agencja Środowiska (EEA) jest agencją Unii Europejskiej, której zadaniem jest dostarczanie rzetelnych, niezależnych informacji o środowisku.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)