Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Sejm debatował nad GMO

Obrazek

Wczoraj posłowie, oprócz debaty nad planem restrukturyzacji górnictwa, dyskutowali także nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do projektu nowelizacji ustawy GMO.

Bartłomiej Czekała16 stycznia 2015, 11:07

Posłowie poparli sześć poprawek, które wypracowali senatorowie, a były one głównie korygujące i doprecyzowujące w odniesieniu do zmian, które Sejm przyjął w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji.

Znowelizowana ustawa reguluje hodowlę w laboratoriach (ośrodkach badawczych) organizmów modyfikowanych genetycznie. Dotyczy m.in. zamkniętego użycia zmodyfikowanych genetycznie organizmów i mikroorganizmów. Określa również działania, jakie muszą być podjęte na wypadek awarii, by zapobiec wydostaniu się tych organizmów na zewnątrz, poza laboratorium.

Regulacja zakłada, że obecny system wydawania zgód na zamknięte użycie GMO zastąpiony zostanie systemem, w którym wydawane będą "zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej oraz zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych". Warunkiem wydania zgody będzie spełnienie wymogów bezpieczeństwa, dotyczących m.in. kwalifikacji osób pracujących z GMO, czy sposobu postępowania z odpadami. Wszystkie zgody i zezwolenia w tym zakresie ma wydawać minister środowiska.

Ustawa wprowadza cztery kategorie, do których należy przyporządkowywać każdy przypadek zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych:

  • kategoria I – niepowodujące zagrożeń lub powodujące znikome zagrożenia,
  • kategoria II – powodujące zagrożenia niewielkie,
  • kategoria III – powodujące zagrożenia umiarkowane,
  • kategoria IV – powodujące zagrożenia duże.

Zaliczenie tych prac do kategorii zależy od tego, na ile wykorzystywany w tych pracach organizm (np. uczestniczący w dostarczaniu genów lub poddawany zmianom genetycznym) może wywołać choroby ludzi, zwierząt albo roślin. Zdaniem konsultantów tego projektu ustawy większość działań dotyczących GMM i GMO, prowadzonych w systemach zamkniętych w Polsce, zalicza się do I (najniższej) kategorii zagrożenia.

Zgodnie z nowelizacją planowane działania w kategorii I trzeba będzie zgłosić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Zgodę na działania zaliczone do kategorii II minister wydawać ma w 45 dni od złożenia wniosku, a kategorie III i IV wymagają 90 dni. Wydanie zgody dla III lub IV kategorii będzie wymagało m.in. przygotowania planu postępowania na wypadek awarii, np. niekontrolowanej ucieczki organizmu GMO z laboratorium do środowiska. Gdyby do awarii doszło, nowe przepisy zobowiązują do informowania o niej innych państw UE, jeśli ich terytoria mogą być narażone na konsekwencje. Obowiązek informowania dotyczyć ma również przebiegu akcji ratowniczej i jej wyników.

oprac. bcz na podstawie PAP

Fot. Sierszeńska.


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy