Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Sesja IOR: nauka dla praktyki

Obrazek

Pod takim hasłem nastąpiło otwarcie 57 już Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin W Poznaniu.

Jacek Daleszyński10 lutego 2017, 11:42

Uroczyste otwarcie sesji miało miejsce wczoraj, a dokonała go dyrektor instytutu prof. Danuta Sosnowska. Nie zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, które reprezentował dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin dr Bogusław Rzeźnicki.

W swoim wystąpieniu omówił realizację Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Głównymi celami planu są upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanych ze stosowaniem ś.o.r. Jak przyznał dyrektor cieszy fakt, że ponad 90% rolników stosuje się do zasad integrowanej ochrony. Podkreślił też fakt, że na tle Europy wypadamy dużo lepiej pod względem udziału przekroczeń pozostałości środków ochrony. Dla unii wskaźnik ten wynosi 5%, dla Polski mniej niż 1%.

Agnieszka Sahajdak z PIORIN-u omówiła aktualne wyzwania kontroli i diagnostyki fitosanitarnej wynikające z nowych zagrożeń. Na przykładzie trzech organizmów kwarantannowych przekonywała, jak dużym zagrożeniem są obce gatunki np. owadów przywożone do naszego kraju wraz z importowanymi towarami. Podkreślała tutaj szczególną rolę inspektorów, którzy jako pierwsi mają kontakt z tymi organizmami i dzięki którym w porę zagrożenie zostaje rozpoznane i opanowane. Zwróciła też uwagę na podnoszenie świadomości społeczeństwa na niebezpieczeństwo związane z agrofagami, które nie występują naturalnie w naszej strefie klimatycznej.

Anna Tratwal z IOR Poznań podsumowała pierwsze miesiące działania internetowej platformy sygnalizacji agrofagów. System działa od 1 września 2016 r. na razie tylko dla pszenicy i rzepaku, ale w planach jest rozszerzenie oferty także o inne gatunki.

Poza gośćmi z Polski zaproszeni zostali także przedstawiciele Instytutu Ochrony Roślin z Białorusi, Uniwersytetu Rolniczego w Almaty z Kazachstanu czy Centrum Upraw Ekologicznych z Niemiec.

Podczas otwarcia wręczone zostały także pracownikom IOR medale Zasłużony dla rolnictwa.

Sesja trwa do dzisiaj włącznie, a szczegółowy program można znaleźć pod adresem www.snior.pl.

jd, fot. Daleszyński1 z 9
Otwarcie 57 Sesji Naukowej IOR.

Otwarcie 57 Sesji Naukowej IOR.

2 z 9
Uczestnicy sesji.

Uczestnicy sesji.

3 z 9
Uczestnicy sesji.

Uczestnicy sesji.

4 z 9
Uczestnicy sesji.

Uczestnicy sesji.

5 z 9
Uczestnicy sesji.

Uczestnicy sesji.

6 z 9
Dr Bogusław Rzeźnicki – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.

Dr Bogusław Rzeźnicki – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.

7 z 9
Uczestnicy sesji.

Uczestnicy sesji.

8 z 9
Uczestnicy sesji.

Uczestnicy sesji.

9 z 9
Wręczenie medali pracownikom IOR.

Wręczenie medali pracownikom IOR.

Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)