Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Skoczek kukurydziany w Polsce

Obrazek

W Polsce na uprawach kukurydzy zdiagnozowano skoczka Zyginidia scutellaris. Gatunek ten nie ma jeszcze formalnej polskiej nazwy, ale w języku angielskim funkcjonuje nazwa „maize leafhopper”, co można przetłumaczyć jako skoczek kukurydziany.

Janusz Biernacki5 sierpnia 2019, 18:45
Skoczek kukurydziany występuje masowo na zachodzie Europy, np. we Francji, gdzie jest jednym z pospolitszych szkodników z tej grupy owadów. W Polsce stwierdzono go po raz pierwszy na północy kraju ponad 100 lat temu. Kolejne doniesienia pochodzą z lat 2000 i 2001, z Górnego Śląska.

Przez kilka lat (2008–2010) prowadzono w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze (woj. wielkopolskie) badania nad obecnością skoczków, m.in. na uprawach kukurydzy. Od kwietnia do października, w tygodniowych odstępach odławiano owady przy użyciu czerpaka entomologicznego. Przez ten okres odłowiono 1 samicę z rodzaju Zyginidia, co dowodzi, że wówczas gatunek ten nie stanowił zagrożenia dla upraw kukurydzy.

W trakcie lustracji uprawy kukurydzy w Winnej Górze na początku sierpnia 2019 r. stwierdzono natomiast liczne osobniki skoczka kukurydzianego. Na jednej roślinie występowało od kilku do kilkunastu jego osobników. Liście roślin miały ślady jego żerowania w formie białych plamek, niekiedy o gwiaździstym kształcie, które powstają w wyniku wysysania soków roślinnych przez skoczka, na miejsce których do tkanek rośliny dostaje się powietrze (patrz foto; źródło IOR).

Szkodnik ma ponadto możliwość przenoszenia patogenów wywołujących choroby roślin, zwłaszcza wirusowe, co stwarza większe zagrożenie dla upraw kukurydzy. Skoczka kukurydzianego można więc uznać za nowego szkodnika kukurydzy w Polsce, a jego pojawienie się na uprawach kukurydzy w tak wysokiej liczebności może być spowodowane zmianami klimatycznymi, które sprzyjają licznemu namnażaniu się gatunków ciepłolubnych.
Źródło: IOR
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)