Reklama zniknie za 11 sekund

Skracaj zboża ozime

Obrazek

Zboża ozime osiągnęły fazę 1. kolanka. Przyszedł więc czas na ich skracanie.

Jacek Daleszyński18 kwietnia 2016, 14:14

Regulatory warto zastosować w odmianach mniej odpornych na wyleganie, zbożu dobrze odżywionym azotem, które w obecnych warunkach, wilgotnej glebie i temperaturze kilkunastu stopni C będzie szybko rosnąć. Warto też pamiętać, że na lżejszych stanowiskach w niezagęszczonej glebie rośliny bardziej się wydłużają, ponieważ wytwarzają więcej auksyn. Podobny efekt wywołuje niedostateczne odżywienie roślin potasem, miedzią i borem, które odpowiadają m.in. za usztywnianie źdźbeł.

W fazie 1. kolanka (BBCH 31) możemy zastosować CCC, trineksapak etylu, chlorek mepikwatu lub etefon. CCC działa tylko na wydłużające się międzywęźla. Jeśli więc zostanie zastosowany na początku fazy 2. kolanka to będzie oddziaływać tylko na właśnie drugie międzywęźle. Na wydłużone już pierwsze nie będzie mieć wpływu. Trineksapak i chlorek mepikwatu zastosowane w fazie 1. kolanka działają natomiast także na pierwsze międzywęźle.
Warto pamiętać, że nie tylko wyżej wymienione substancje działają regulacyjnie. Efekt taki dają także np. sulfonylomoczniki ora niektóre fungicydy z grupy triazoli. Trzeba zatem pamiętać, że ich łączne stosowanie daje efekt kumulowania działania i trzeba wtedy zmniejszyć dawkę regulatora wzrostu. Przykładowo stosując samodzielnie 1 l/ha preparatu zawierającego 750 g/l CCC to w mieszaninie z jodosulfuronem i mezosulfuronem dawkę regulatora należy zmniejszyć do 0,3 l/ha.

Poniżej postępowanie z regulatorami w różnych zbożach w fazie 1. kolanka:

Pszenica ozima

  • 0,5–0,7 l/ha preparatu z CCC,
  • 0,3 l/ha preparatu z trineksapakiem,
  • 0,7 l/ha preparatu z chlorkiem  mepikwatu

Jęczmień ozimy

  • 0,4 l/ha preparatu z trineksapakiem
  • 0,7 l/ha preparatu z chlorkiem  mepikwatu + 0,2 l/ha preparatu z etefonem w ilości 480 g/l

Żyto ozime

  • gęste łany 0,3 l/ha trineksapaku
  • rzadsze łany CCC z etefonem, odpowiednio 0,5 l/ha i 0,3 l/ha

Pszenżyto ozime

  • kombinacja trineksapak + CCC w dawkach odpowiednio 0,2 l/ha + 0,5 l/ha.

Więcej o skracaniu zbóż na wiosnę w "top agrar Polska" 3/2013 i 3 2015.

jd, fot. DaleszyńskiPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)