Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Słoma to też nawóz

Obrazek

Nasze gleby ubożeją w materię organiczną i to niestety jest już trend, który trwa dość długo. Jednym ze sposobów jego odwrócenia jest pozostawienie słomy na polu i potraktowanie jej w kategoriach nawozu.

dr Maria Walerowska23 lipca 2017, 06:00
Po zbiorze zbóż w glebie pozostają korzenie i ścierń (bez słomy), a ich masa jest mało zróżnicowana i waha się w granicach od 1,5 do 2,5 t/ha. Wielkość tej biomasy jest zróżnicowana i zależna od warunków agrometeorologicznych, gatunku, plonu głównego – rozwój części nadziemnej oraz systemu korzeniowego jest współzależny i pozostaje w równowadze. Z biomasą ścierni i korzeni nagromadzone jest 7–9 kg azotu, 2 kg fosforu, 12–14 kg potasu, 3–5 kg wapnia i 2 kg magnezu. Masa resztek, jakie pozostają po zbiorze kukurydzy jest dwukrotnie wyższa niż pozostałych zbóż.

Resztki pożniwne rzepaku (2,5–3 t/ha) ustępują kukurydzy pod względem masy i tym samym nagromadzają mniej składników mineralnych. Bogatym źródłem biomasy (1–8 t/ha) i makro- oraz mikroelementów są resztki pożniwne roślin bobowatych (motylkowatych). Ta grupa roślin w korzeniach i ścierni może nagromadzić 25–150 kg/ha N oraz znaczące ilości K i Ca oraz pozostałych składników.

Jak długo się rozkłada?


W warunkach klimatycznych Polski przyjmuje się, że 66% słomy ulega rozkładowi w ciągu 6 miesięcy. Wykorzystywanie węgla ze słomy na biosyntezę masy drobnoustrojów prowadzi do okresowego niedoboru azotu, aczkolwiek sprzyja to ograniczeniu jego strat jesienią. Wiosną po obumarciu masy drobnoustrojów azot jest uwalniany i dostępny dla roślin. Jeżeli na polu po zaoranej słomie będziemy uprawiać oziminy, obserwujemy konkurencję o azot między roślinami i mikroorganizmami. Mineralizację resztek pożniwnych optymalizuje zawężenie stosunku C : N, w praktyce rolniczej uzyskuje się to m.in. poprzez zastosowanie 8–10 kg azotu na tonę słomy.

Głębokie przyoranie słomy powoduje, że jej mineralizacja następuje w warunkach ograniczonego dostępu tlenu, co w początkowej fazie prowadzi do powstania szeregu związków toksycznych dla roślin. Ponadto produkty fermentacji słomy zwiększają podatność roślin na infekcje wywołane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Do zniwelowania tych niekorzystnych oddziaływań wskazane jest płytkie wymieszanie rozdrobnionej słomy z glebą na głębokość 6 –8 cm lub pozostawienie na powierzchni w formie mulczu, gdyż toksyczne dla roślin związki w warunkach tlenowych szybko podlegają degradacji. Po zastosowaniu słomy do nawożenia gleb zaleca się też podanie nawozów wapniowych (ok. 0,5–1 t/ha CaO), gdyż ograniczają one nagromadzanie substancji toksycznych, powstających w procesie jej rozkładu.

mwal


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)