Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Superprodukty dla superbohaterów

Obrazek
Początek marca to w tym roku wegetacja w pełni. Pierwsze dawki azotu zostały już wysiane a w niektórych przypadkach nawet i drugie, czym niektórzy rolnicy zakończyli nawożenie rzepaku czy zbóż dając cały azot w obawie przed spodziewaną suszą.
20 marca 2020, 08:26

Zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami można się również dobrym odżywieniem rośliny, „dobrze odżywiona roślina = zdrowa roślina”.  Ale warunek – należy to zrobić z dużym wyprzedzeniem aby roślina mogła z tego skorzystać tj. najlepiej przed ruszeniem wegetacji. Podanie roślinie potasu, magnezu i siarki powinno nastąpić właśnie w tym terminie, aby dać składnikom możliwość rozpuszczenia się i przemieszczenia w zasięg systemu korzeniowego. A do tego jak wiem potrzebne są bieżące opady deszczu. Im jest ich więcej tym większe prawdopodobieństwo przemieszczenia w głębsze warstwy profilu glebowego, gdzie w późniejszym etapie wzrostu i rozwoju rośliny jest większe uwilgotnienie, co powoduje lepsze pobieranie składników odżywczych.
 
 

Kiedy stosować nawozy

Nawożenie kukurydzy, buraka cukrowego czy zbóż jarych powinno nastąpić w spodziewanych warunkach suszy z dużym wyprzedzeniem, aby dać granulą nawozu czas na dobre rozpuszczenie i przemieszczenie, najlepiej do warstwy podglebia, gdzie jak wiemy np. burak cukrowy z tej właśnie warstwy pobiera ok. 60 % wody i składników pokarmowych. Zatem nawożenie Korn-Kali powinno się wykonać na co najmniej 4 – 5 tyg. przed spodziewanym siewem buraków czy kukurydzy.  Da to czas, aby nawozy mogły się przemieścić na odpowiednią głębokość. Dawka (schematy) oczywiście uzależniona jest od zasobności stanowiska, przedplonu, stosowanych nawozów organicznych czy potrzeb rośliny na zakładany plon. Kolejną korzystną cechą wczesnego stosowania jest mniejsze zasolenie dla rośliny, jeżeli miałoby to nastąpić w momencie siewu czy bardzo krótko przed w warunkach suszy tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. Esta Kieserit jako uzupełnienie magnezu i siarki można zastosować na ok. 1 – 2 tyg. przed spodziewanym siewem z nawożenie azotowym. Oczywiście azot w postaci granuli należy wymieszać z glebą nie głębiej jak na głębokość siewu danej rośliny, aby nie przerwać dolnych kapilarów które dają podsiąk wysianej później roślinie.
 

Wspomaganie dolistne

W warunkach niedostatecznej wilgoci w glebie warto stosować dokarmianie dolistne w celu pobudzenia rośliny do działania i wzmocnienia jej zielonej biomasy jak i powodować wzrost systemu korzeniowego, aby powiększał on swoją biomasę i sięgał głębszych warstw gleby z lepszym uwilgotnieniem i składnikami pokarmowymi. Warunek – nie można tego robić w suszy jedynie ok. 7 – 10 dni przed spodziewanymi warunkami stresu suszy. Dokarmianie w okresie stresu rośliny powoduje pogłębienie jej stresu a to zjawisko niekorzystne. Do wyboru macie Państwo całą gamę produktów EPSO przedstawionych na schemacie z zalecanymi dawkami jak i optymalnymi terminami stosowania.

K+S Polska sp. z o.o.  ul. 28 czerwca 1956r. nr 404 · 61-441 Poznań · tel. +48 61 628 52 10 info.kali@ks- polska.com · www.ks-polska.com

A K+S Company


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)