Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza głównie w uprawach rzepaku, ziemniaka i kukurydzy

W trzynastym okresie monitorowania suszy rolniczej w Polsce, tj. od 21 lipca do 20 września 2020 r., średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) była ujemna, wynosiła –82 mm. W wyniku występujących warunków IUNG – PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w Polsce na terenie wszystkich województw.

Janusz Biernacki25 września 2020, 08:25
Największy deficyt wody występuje na terenach: Gór Świętokrzyskich, Równiny Gryfickiej, Wysoczyzny Łobeskiej, Łaskiej, Pojezierza Poznańskiego, Ińskiego, Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej oraz w Kotlinie Milickiej, gdzie wynosi od –140 do –179 mm. Duży niedobór wody w glebie obejmuje również Żuławy, Pojezierze Mrągowskie, rejon Wielkich Jezior Mazurskich, Równinę Bielską oraz Wysoczyzny: Drohiczyńską i Siedlecka, na których deficyt wody wynosi od –140 do –159 mm (patrz mapa).
Susza notowana jest w uprawach:
  • rzepaku i rzepiku,
  • ziemniaka,
  • kukurydzy na kiszonkę,
  • kukurydzy na ziarno,
  • buraka cukrowego,
  • roślin strączkowych.
Obszar suszy w stosunku do poprzedniego raportu zwiększył się w uprawach:
  • ziemniaka,
  • kukurydzy na kiszonkę i ziarno,
  • buraka cukrowego,
  • roślin strączkowych.
Z kolei największy zasięg ma ona w uprawach rzepaku i rzepiku – odnotowano ją w 770 gminach, we wszystkich województwach, na łącznej powierzchni 4,55% gruntów ornych. W uprawach ziemniaka zjawisko występuje w 440 gminach, kukurydzy na kiszonkę – w 182, w kukurydzy na ziarno – w 120, w buraku cukrowym – w 59, a w uprawach roślin strączkowych – w 31.

Obecnie największe niedobory wody odnotowano na terenie woj. świętokrzyskiego, w nieco mniejszym stopniu na obszarze woj.: wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego.
[Źródło: IUNG; oprac. bie]

Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ