Reklama zniknie za 11 sekund

Susza jest, ale się "kurczy"

Obrazek

W szóstym okresie raportowania, tj. od 11 maja do 10 lipca 2022 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego była ujemna, wynosiła –113 mm. Na skutek intensywnych lokalnych opadów zwiększyła się o 24 mm w stosunku do poprzedniego raportu (1.V–30.VI), co ograniczyło skalę i zasięg suszy w Polsce.

Janusz Biernacki15 lipca 2022, 11:13
W ostatnim monitorowanym okresie największy deficyt wody wystąpił na Nizinie Śląskiej, sięgający –219 mm. W Kotlinie Sandomierskiej dochodził do –209 mm, na Polesiu Lubelskim i Wyżynie Lubelskiej do –199 mm, na Nizinie Wielkopolskiej i na Pojezierzu Wielkopolskim do –179 mm. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od –119 do –149 mm (patrz mapa).
Na podstawie analizy wyników KBW w 6. okresie raportowania IUNG – PIB stwierdza zatem wystąpienie suszy rolniczej na terenie kraju, we wszystkich województwach, w 12 uprawach:
 • rzepaku i rzepiku,
 • zbóż jarych
 • krzewów owocowych,
 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • roślin strączkowych,
 • zbóż ozimych,
 • truskawek,
 • warzyw gruntowych,
 • tytoniu,
 • drzew owocowych,
 • chmielu.
Rzepak najbardziej poszkodowany
W 6. okresie raportowania największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw rzepaku i rzepiku, którą odnotowano w 1373 gminach na obszarze prawie 13% gruntów ornych kraju. W zbożach jarych stwierdzono ją w 612 gminach, w kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej w 525, u roślin strączkowych w 388, a w zbożach ozimych w 348 gminach.
Rośnie znaczenie ewapotranspiracji
W pierwszym i drugim raporcie notowano dość niskie wartości ewapotraspiracji, do 2,5 mm/dzień. W trzecim raporcie wzrosła ona do 2,9 mm/dzień, w czwartym do 3,3 mm/dzień, w piątym do 3,8 mm/dzień, a w szóstym do 3,9 mm/dzień. Trend ten pokazuje nasilający się wpływ tego zjawiska na suszę w kraju. Ponadto, tegoroczne dodatkowe niekorzystne zjawiska pogodowe występujące w tym sezonie uprawowym, tj. silne usłonecznienie, duża prędkość wiatru, niska wilgotność powietrza i jednocześnie jego wysoka temperatura, przy cyklicznym niedoborze opadów potęgowały skutki suszy, a straty plonów wystąpiły już we wszystkich województwach Polski na większości monitorowanych upraw. Instytut nie stwierdził dotychczas suszy w uprawach ziemniaka i buraka, co nie oznacza, że rośliny te nie były nękane przez niedobory wody w glebie i bardzo silne nasłonecznienia, zwłaszcza drugi gatunek.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)