Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza rolnicza nęka zachodnią Polskę. Najgorzej jest w uprawie kukurydzy

Obrazek

Susza rolnicza nie ustępuje. W 8. okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą wynosiła –111 mm. Deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju, ale największy w zachodniej Polsce. W najgorszej sytuacji znajdują się uprawy kukurydzy.

Janusz Biernacki9 sierpnia 2022, 11:33

Susza rolnicza nęka zachodnią Polskę

Największe deficyty wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry od –160 do –229 mm. Bardzo duże niedobory, do –189 mm stwierdzono także na Pojezierzu Wielkopolskim, w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz w Kotlinie Sandomierskiej, do –189 mm. Duże niedobory wody notowano również na Nizinie Śląskiej, w centralnej części Pojezierza Mazurskiego oraz w na Polesiu Zachodnim (patrz mapa). W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w ósmym okresie raportowania Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.
klimatyczny bilans wodny iung 22-08-04

Susza w 14 województwach, na 13 uprawach

Według ostatniego raportu susza rolnicza wystąpiła w 14 województwach, na 13 uprawach. Są to:
 • kukurydza na ziarno,
 • kukurydza na kiszonkę,
 • krzewy owocowe,
 • rośliny strączkowe,
 • warzywa gruntowe,
 • tytoń,
 • zboża jare,
 • truskawki,
 • chmiel,
 • zboża ozime,
 • ziemniak,
 • drzewa owocowe,
 • burak cukrowy.

Najgorsza sytuacja w uprawach kukurydzy 

Największy zasięg suszy rolniczej jest obecnie notowany w uprawach kukurydzy na ziarno. Zjawisko występuje w 671 gminach, na obszarze 5,71% gruntów ornych kraju i zwiększyło się o 2,32 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania. Wśród upraw kukurydzy na kiszonkę obejmuje ono również 671 gmin, a wzrost wynosi 7,87 punktu procentowego.

W uprawach roślin strączkowych susza wystąpiła w 443 gminach (wzrost o 8,43 pp), u zbóż jarych, wystąpiła w 138 gminach, w ziemniaku w 47, a dla buraka cukrowego w 2 gminach.

Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, w zakładce: Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy dla województw i kraju. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania, tj. od 21 marca 2022 r. 

biePicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)