Reklama zniknie za 11 sekund

Susza omija woj. małopolskie

Obrazek

W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2021 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –102 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w analizowanym okresie susza rolnicza wystąpiła we wszystkich województwach, poza małopolskim.

Janusz Biernacki19 lipca 2021, 09:40

Zjawisko dotyczy 10 upraw, tj.:

  • rzepaku i rzepiku,

  • zbóż jarych,

  • krzewów owocowych,

  • kukurydzy na ziarno,

  • kukurydzy na kiszonkę,

  • roślin strączkowych,

  • zbóż ozimych,

  • truskawek,

  • warzyw gruntowych,

  • tytoniu.

Zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim, w którym susza wystąpiła w 10 uprawach (patrz mapa). Nieco mniejsze zagrożenie wystąpiło w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, w których stwierdzono jej wystąpienie w 8 uprawach. Suszę stwierdzono także w województwie łódzkim, opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim dla 7 upraw. Natomiast w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubuskim, lubelskim, dolnośląskim oraz podkarpackim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla 5 upraw. W województwie śląskim stwierdzono suszę tylko w jednej uprawie (rzepaku i rzepiku).

Największy deficyt wody dotyczył upraw rzepaku

W szóstym okresie raportowania największy zasięg suszy rolniczej występował w rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1013 gminach Polski. W uprawach zbóż jarych zjawisko wystąpiło w 352 gminach, w kukurydzy na ziarno i kiszonkę w 302, w uprawach roślin strączkowych w 169, w zbożach ozimych. w 140.

[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)