Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza rolnicza – zgłoś straty swojej gminie

Obrazek

Przez niesprzyjającą pogodę zagrożone są plantacje w całej Polsce. Rolnicy już teraz mogą zgłaszać szkody wyrządzone przez suszę w swoich gminach. 

Aneta Lewandowska14 czerwca 2018, 14:28

Według danych IUNG-PIB w Puławach na terenie Polski suszę odnotowano we wszystkich wojewуdztwach. Największe zagrożenie występuje w uprawach zbóż jarych, na ok. 48,9% powierzchni tych upraw.Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce prowadzony jest na stronie internetowej (TUTAJ), gdzie każdy może sprawdzić, jak wygląda sytuacja w jego gminie, dla takich upraw jak:
 1. Zbóż ozimych;
 2. Zbóż jarych;
 3. Kukurydzy na ziarno;
 4. Kukurydzy na kiszonkę;
 5. Rzepaku i rzepiku;
 6. Ziemniaka;
 7. Buraka cukrowego;
 8. Chmielu;
 9. Tytoniu;
 10. Warzyw gruntowych;
 11. Drzew owocowych;
 12. Krzewów owocowych;
 13. Truskawek;
 14. Roślin strączkowych.

Jak informowaliśmy wcześniej, minister Krzysztof Jurgiel zobowiązał wojewodów do niezwłocznego powoływania komisji szacujących straty.

Zanim jednak w urzędach wojewódzkich i gminnych zostaną powołane komisje, rolnicy mogą zgłaszać szkody do odpowiednich instytucji. W takim celu należy pobrać odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, a jeśli gmina nie ma wzoru takiego wniosku, na piśmie przedstawić prośbę o oszacowanie strat w wyniku suszy. Dopiero po otrzymaniu takiego pisma od rolnika burmistrz może wystąpić do wojewody o powołanie gminnej komisji. 

Poszkodowani rolnicy mogą, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, ubiegać się o:
 • kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych;
 • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy;
 • udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Decyzje o innych formach pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy będą podejmowane po zakończeniu prac komisji.

al na podst. MRiRW
fot. Ignaczewski


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)