Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza obniży plony w Polsce o 20%. W której uprawie zasięg suszy jest największy?

Obrazek

W 11 okresie raportowania, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –77 mm, wzrosła aż o 46 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 VI – 20 VIII). Mimo tego deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju, chociaż w bardzo zróżnicowanym stopniu.

Janusz Biernacki5 września 2022, 16:40

Gdzie susza jest najbardziej dotkliwa?

Największy deficyt wody dla roślin uprawnych notowano na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego do –199 mm. Duże niedobory stwierdzono także na terenie Pojezierzy: Wielkopolskiego i w zachodniej części Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na Pobrzeżu Słowińskim oraz w Kotlinie Sandomierskiej (patrz mapa; źródło IUNG). W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w monitorowanym okresie IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w 11 województwach, 9 uprawach. Są to:

  • kukurydza na kiszonkę,
  • kukurydza na ziarno,
  • krzewy owocowe,
  • ziemniak,
  • rośliny strączkowe,
  • chmiel,
  • warzywa gruntowe,
  • burak cukrowy,
  • tytoń.

Zła passa w kukurydzy

Największy, chociaż zdecydowanie mniejszy od poprzedniego zasięg suszy rolniczej występował w uprawie kukurydzy na kiszonkę, którą odnotowano w 298 gminach, na obszarze 1,8% gruntów ornych kraju oraz w kukurydzy na ziarno w 268 gminach.
Suszę stwierdzono także m.in. w uprawach ziemniaka w 125 gminach, u roślin strączkowych w 104, w buraku cukrowym w 4 gminach.

Suszowe straty w uprawach

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 31 sierpnia opracowano jedenaście raportów z monitoringu suszy rolniczej i stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych we wszystkich monitorowanych uprawach:

Maksymalny zasięg suszy

Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), w zakładce Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać zasięg maksymalny, z którego wynika informacja o suszy, w tym liczba gmin z suszą, udział gmin z suszą, udział powierzchni z suszą dla województw i kraju.

Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) aż po raport bieżący. Należy mieć na uwadze, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej.

biePicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)