Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza się rozrasta, ale nie w każdym rejonie

Obrazek

Siódmy raport IUNG – PIB w sprawie suszy rolniczej obejmuje sześciodekadowy okres, tj. od 21 maja do 20 lipca 2021 r.  W wyniku występujących warunków wilgotnościowych Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w 15 województwach (bez małopolskiego), łącznie w 11 uprawach.

Janusz Biernacki23 lipca 2021, 12:55
Zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, w których lokalnie największy deficyt wynosił od -160 do -209 mm (patrz mapa). Mniejsze niedobry wody notowano na Wyżynie Przedborskiej, Pojezierzu Południowopomorskim, w zachodniej części Wzniesień Południowomazowieckich, na Pojezierzu Ełckim, Polesiu Lubelskim oraz na Nizinie Śląskiej od -120 do -159 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -119 mm.


Susza w 11 uprawach
Susza występowała w jedenastu uprawach, tj. kukurydzy na ziarno i kiszonkę (patrz mapa), na plantacjach drzew i krzewów owocowych, w zbożach jarych i ozimych, na uprawach roślin strączkowych, warzyw gruntowych, tytoniu, chmielu i w truskawkach. W uprawach kukurydzy na ziarno i kiszonkę zjawisko objęło 497 gmin, w zbożach jarych w 201 gminach, wśród roślin strączkowych w 265 gminach, a w zbożach ozimych w 84. Instytut nie stwierdza natomiast w dalszym ciągu suszy rolniczej w uprawach ziemniaka.

W okresie sześciodekadowym 21 maja–20 lipiec br. na terenie kraju zmniejszył się deficyt wody dla roślin uprawnych średnio o 14 mm w stosunku do poprzedniego monitorowanego okresu.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)