Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza w 5 województwach, w 4 uprawach

Obrazek
W 13. okresie raportowania susza rolnicza występuje w Polsce w 5 województwach, na 4 uprawach. Dotyczy, m.in. nowych zasiewów rzepaku i rzepiku. Zmniejszył się natomiast jej zasięg w uprawach ziemniaka, kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
Janusz Biernacki27 września 2022, 10:10
W 13. okresie raportowania susza rolnicza występuje w Polsce w 5 województwach, na 4 uprawach. Dotyczy, m.in. nowych zasiewów rzepaku i rzepiku. Zmniejszył się natomiast jej zasięg w uprawach ziemniaka, kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
W 13. okresie raportowania, tj. od 21 lipca do 20 września 2022 r. największy deficyt wody notowano na terenie wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, na Pobrzeżu Słowińskim, w środkowej części Pojezierza Pomorskiego oraz na Pojezierzu Wielkopolskim, do –159 mm. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynoszą od 0 do –119 mm. W niektórych rejonach notowano natomiast dodatnie wartości KBW.
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w 13. okresie raportowania IUNG – PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terenie 5 województw, w 4 monitorowanych uprawach, tj.:
  • rzepaku i rzepiku (nowe zasiewy),
  • ziemniaka,
  • kukurydzy na kiszonkę,
  • kukurydzy na ziarno.
Największy zasięg suszy odnotowano w nowych zasiewach rzepaku i rzepiku ozimego. Wystąpiła w 92 gminach, na obszarze 0,47% gruntów ornych kraju. Na plantacjach ziemniaka zjawisko wystąpiło w 48 gminach, w uprawach kukurydzy na kiszonkę w 4 gminach a w kukurydzy na ziarno w 1 (patrz mapa).
Zasięg maksymalny
Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie systemu monitoringu suszy rolniczej (SMSR): www.susza.iung.pulawy.pl, w zakładce: mapy zagrożenia suszą\wybierz uprawę\wybierz okres – należy wybrać zasięg maksymalny, z którego wynika pełna informacja o suszy i jest on najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej.
Tegoroczne warunki pogodowe sprawiły, że w Polsce wystąpił duży deficyt wody, powodujący suszę we wszystkich monitorowanych roślinach uprawnych.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)