Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Susza widziana okiem satelity

Obrazek

Poza IUNG – PIB, monitoring suszy rolniczej prowadzi także Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii. Obraz zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR prezentowany przez IGiK pokrywa się z oceną IUNG wykonaną na podstawie Klimatycznego Bilansu Wodnego.

Janusz Biernacki26 czerwca 2019, 07:10
Do wyznaczenia obszarów zagrożonych suszą rolniczą IGiK stosujemy wskaźnik identyfikacji satelitarnej suszy rolniczej DISS (Drought Identification Satelite System). Jest on w ścisłym związku z przebiegiem opadów i temperatury powietrza od początku sezonu wegetacyjnego. Modele bazują na temperaturze powierzchni czynnej dla jednostki obserwacji satelitarnej, obejmującej obszar 1 km2 dla każdego 10-dniowego okresu wzrostu roślin. Wyprowadzone satelitarne wskaźniki roślinne charakteryzują ich fenologię oraz zapotrzebowanie na wodę w fazach rozwoju (patrz mapa).

Kolor ciemnozielony przedstawia obszary, gdzie warunki rozwoju roślin są bardzo dobre, kolor jasnozielony – oznacza warunki przeciętnee, pomarańczowy – tereny zagrożone suszą, a kolor czerwony – to obszary występowania zaawansowanej suszy rolniczej. Kolor granatowy charakteryzuje natomiast obszary nadmierne uwilgotnienie.

Centrum Teledetekcji IGiK monitoruje kondycję i warunki zagrożeń roślin uprawnych w okresie wzrostu. Na bazie zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR opracowuje modele wykorzystujące temperaturę powierzchni czynnej dla oszacowania natężenia suszy na obszarach rolniczych. Od początku czerwca obserwuje się w Polsce wysokie temperatury i niedostateczną ilość opadów co daje oznaki niedostatecznego uwilgotnienia terenów rolniczych. Stan prezentowanej suszy na mapie przedstawia sytuację na 20 czerwca br. Według tej analizy susza w makroskali występuje głównie w pięciu województwach: wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Obszar rolniczy Polski objęty suszą stanowi 68% przy czym na 32% występuje susza głęboka.Źródło: IGiK
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)