Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza zmniejsza zasięg i nasilenie

Obrazek
W dziewiątym okresie raportowania, tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2021 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –44 mm. Wartość ta zmalała aż o 68 mm, co jest wynikiem wzrostu opadów atmosferycznych i mniejszą ewapotranspiracją.
Janusz Biernacki17 sierpnia 2021, 10:55
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych IUNG – PIB w obecnym okresie raportowania, stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski. 
Susza rolnicza występowała w 8 województwach, chociaż tylko w 4 na większym areale (patrz mapa), w 9 uprawach:
  • kukurydzy na kiszonkę,
  • kukurydzy na ziarno,
  • krzewów owocowych,
  • roślin strączkowych,
  • warzyw gruntowych,
  • tytoniu,
  • ziemniaka,
  • chmielu,
  • truskawek.

Zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim, w którym susza wystąpiła w 9 uprawach. Nieco mniejsza wystąpiła w woj. zachodniopomorskim, w którym stwierdzono ją w 8 uprawach. Suszę stwierdzono także w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim gdzie wystąpiła dla 4-5 upraw. Natomiast w województwach lubuskim, opolskim oraz warmińsko-mazurskim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla 2-3 upraw.
W raportowanym okresie największą suszę notowano w uprawach kukurydzy na kiszonkę (patrz mapa II), gdzie zjawisko wystąpiło w 237 gminach Polski, w kukurydzy na ziarno stwierdzono je w 230, u roślin strączkowych w 112, a w ziemniaku w 19.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)