Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Temperatura staje się coraz groźniejsza

Obrazek

Mamy coraz krótszy dzień i napływa do kraju powietrze o coraz niższej temperaturze. Przymrozki to już nie tylko zjawisko przygruntowe. Lokalnie temperatura gleby na głębokości 5 cm dochodzi do wartości zbliżonych do 0°C.

Janusz Biernacki12 października 2021, 15:10
Ostatnie doby, a zwłaszcza poranki, były dość mroźne, a zjawisko objęło niemal cały kraj, omijając dosłownie kilka lokalizacji. W kilku miejscowościach można już mówić o przygruntowym mrozie, a nie przymrozku. Ostatniej doby temperatura 5 cm nad powierzchnią gleby była na poziomie ok. –6°C lub znacznie ją przekraczała. Przykładowo, 11.10 w kilku miejscowościach wynosiła ona:
  • Wierzchowo (woj. zachodniopomorskie)  –5,8°C,
  • Kórnik (woj. wielkopolskie)  –5,8°C,
  • Śliwice (woj. kujawsko-pomorskie)  –8,4°C,
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)  –6,2°C,
  • Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)  –6,5°C,Biebrza (woj. podlaskie)  –9,3°C,
  • Jarocin (woj. podkarpackie)  –7,0°C.
Gleba coraz zimniejsza
Wraz ze spadkiem temperatury powietrza ochładza się gleba, co wiąże się z ograniczeniem procesów fotosyntezy i wegetacji – rozwoju roślin. Bardziej szczegółowe zestawienie i obrazujące większą liczbę lokalizacji przedstawia poniższa tabela.
Z tego zestawienia wynika, że minionej doby średnia temperatura powietrza na wysokości 2 m (poziom pomiaru w klatce meteorologicznej) była dodatnia i wynosi od 4,5 do 7,7°C. Natomiast temperatura minimalna przy gruncie (5 cm nad powierzchnią gleby) była ujemna w zdecydowanej większości lokalizacji. Najniższe jej wartości odnotowano w Toruniu (–6°C ) i Suwałkach (–6,1°C).
Bardziej niepokojącym zjawiskiem jest jednak znaczące ochłodzenie się także gleby na głębokości 5 cm. To poziom penetracji warstwy ornej przez kiełkujące obecnie ziarna zbóż. W tym parametrze w Suwałkach odnotowano temperaturę bliską zamarzaniu wody (0,0°C ), a w Warszawie i Lesku (woj. podkarpackie) tylko 1,5°C, a wiele na poziomie zbliżonym do 3°C.
Trzeba mieć także na uwadze, że to również temperatura wody, z której korzystają ziarniaki i młode korzenie roślin. W tych warunkach może dość do zaburzenia wschodów, pobierania składników pokarmowych, ograniczenia tempa rozwoju, a ostatecznie zmniejszenia polowej obsady roślin. Jedynym pozytywnym elementem jest niekorzystny wpływ tych zakresów temperatur na rozwój chorób, a zwłaszcza szkodników, które mogą zostać przez przymrozki zlikwidowane metodą naturalną. Z kolei siewki, zwłaszcza w fazie szpilkowania, znoszą te warunki dość dobrze.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)