Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Ujemny bilans opadów, ale suszy nie ma

Obrazek

W wyniku występujących w kraju warunków wilgotnościowych od 21.3 do 20.5 IUNG – PIB nie stwierdza wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski.

Janusz Biernacki27 maja 2021, 10:20
W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –25 mm.

Według obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu deficytu wody powodujące ich obniżenie przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do średnich plonów wieloletnich nie wystąpiły. Natomiast na południu kraju zasoby wodne są duże, na polach uprawnych występuje nadmiar wody, co może skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych.

Największy deficyt wody notowany jest z kolei na terenach: Polesia Zachodniego i Wołyńskiego, Wyżyny Wołyńskiej, w południowej części Niziny Południowopodlaskiej, w północno-wschodniej części Pobrzeża Szczecińskiego oraz w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, wynosi od –90 do –119 mm. Na pozostałym obszarze kraju niedobory wody były mniejsze od –50 mm do –90 mm, a lokalnie notowano nawet jej nadmiar [patrz mapa].

Marzec w normie, zimny kwiecień
Tegoroczny marzec na znacznej powierzchni kraju był pod względem termicznym w normie wieloletniej (1990–2021). W ciągu ostatnich 24 lat nie notowano natomiast tak zimnego kwietnia jak w tym roku. W środkowej części Polski notowano ok. 6°C, na północnych obszarach od 5 do 6°C, a w niektórych rejonach notowano nawet 4–5°C.

Zróżnicowane opady
W III dekadzie marca odnotowano w całym kraju bardzo małe opady od 5 do 10 mm lub ich brak. Jedynie miejscami na północnych i południowych obszarach były one nieco większe – od 10 do 20 mm.
W kwietniu w południowo-wschodniej części kraju odnotowano wysokie opady od 60 do 120 mm (tj. ok. 140% normy wieloletniej). W środkowej Polsce wyniosły od 30 do 60 mm (90–140% normy). W północnych rejonach były najniższe – od 20 do 30 mm, a lokalnie poniżej 20 mm (od 40 do ponad 90% normy).
Do końca drugiej dekady maja opady atmosferyczne także były bardzo zróżnicowane. Najmniejsze w pierwszej dekadzie tego miesiąca stwierdzono w północno-zachodnich i południowo wschodnich obszarach Polski, od 10 do 30 mm. Wyższe, tj. od 30 do 80 mm notowano w szerokim pasie od południowo-zachodnich po północno-wschodnie tereny kraju.
W drugiej dekadzie małe opady odnotowano na terenie północnego Polesia Lubelskiego oraz w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, od poniżej 5 do 10 mm. Dość duże opady, od 20 do ponad 50 mm, były wystąpiły w środkowej Polsce.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)