Reklama zniknie za 11 sekund

Uprawiaj, oszczędzając wodę

Obrazek

Przed nami okres uprawek przedsiewnych pod oziminy. Jak je wykonać dobrze w różnych warunkach wilgotnościowych?

Jacek Daleszyński24 sierpnia 2020, 12:19
Przygotowanie pola pod zasiew ozimin należy rozpocząć już od zespołu uprawek pożniwnych. Ich celem jest m.in. przykrycie resztek pożniwnych, zwalczenie chwastów, ograniczenie strat wody, a w efekcie ułatwienie prawidłowego wykonania upraw przedsiewnych. Ich celem jest nadanie odpowiedniego zagęszczenia glebie, niszczenie chwastów i samosiewów, wymieszanie nawozów z glebą i przygotowanie wierzchniej warstwy gleby pod wysiew nasion.

Płytka uprawa ścierniska

Właściwie niezależnie od typu gleby, uprawki pożniwne powinny być wykonane możliwie płytko, do 5 cm. Im głębiej zostanie zerwana ścierń, tym głębiej przesuszymy glebę. Po uprawce pole nie powinno zarosnąć samosiewami i chwastami, które wykorzystując wodę, utrudnią później dobre wykonanie orki. Dlatego uzasadnione jest ich niszczenie zaraz po wzejściu. Trzeba bowiem wiedzieć, że samosiewy rosnące w dużym zagęszczeniu są w stanie zużyć wodę z całej warstwy ornej, co przy znikomych opadach prowadzi do obniżenia jakości orki siewnej. Zwykle dość dobre zwalczenie mechaniczne samosiewów i chwastów po uprawce pożniwnej jest możliwe w dwóch przejazdach, w odstępie 3–4 tygodni. Można też zwalczać je chemicznie herbicydami nieselektywnymi, co z pewnością jest sensowne na polach, na których występują  chwasty rozłogowe.
gleba powinna swoje odleżeć
Pierwszym i najważniejszym zabiegiem przedsiewnym jest orka, której wykonanie powinno przypadać na kilka tygodni przed siewem (najlepiej 2–3), ze względu na konieczność uleżenia gleby. Warunkiem dobrego jej wykonania jest odpowiednia wilgotność gleby. Jeśli jednak gleba jest zbyt sucha i nie można orki wykonać, to wówczas jednym rozwiązaniem jest zastąpienie pługa talerzówką.

Więcej na temat uprawy przedsiewnej przeczytasz w najnowszym, wrześniowym „top agrar Polska”.jd, fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)