Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

W ciągu doby odparowuje ok. 4 mm wody

Obrazek

Dane satelitarne wskazują, że w ciągu doby na skutek ewapotranspiracji (parowania z gleby i transpiracji roślin) tracimy obecnie ok. 4 mm wody.

Janusz Biernacki22 maja 2023, 16:00
Dla wielu obszarów południowego wschodu Polski, gdzie niedawno wystąpiły obfite opady deszczu, pogoda sprzyja obecnie powracaniu rzek do koryt i wysychaniu pól oraz posesji. Zatem to dobra wiadomość, że w ciągu doby ubywa z zasobów środowiskowych od 4 do ok. 5 mm wody. Dla pozostałych rejonów należy ją raczej przyjąć, jako mniej korzystną, gdyż duże areały zaczynają pokazywać deficyt wody w wierzchniej warstwie gleby. Większość upraw, zwłaszcza ozimych, jest mocno zaawansowanych w rozwoju i na etapie intensywnej wegetacji.
Z kolei uprawy jare, tj. burak, kukurydza, ziemniak czy słonecznik kontynuują pierwsze fazy po wschodach i nie maja jeszcze silnie wykształconego systemu korzeniowego, więc ich potrzeby wilgoci w glebie są obecnie dość wysokie.
Zróżnicowane ubytki
Obecnie ok. ¾ powierzchni kraju, głównie wschodnia i centralna część oraz woj. opolskie i duży obszar woj. zachodniopomorskiego, traci w ciągu doby średnio od 3,25 mm do ponad 5 mm wody (zaznaczone na mapie odpowiednio na kolor żółty, przez pomarańczowy i czerwony do wiśniowego).
Nieco lepiej wygląda natomiast sytuacja w zachodniej Polsce, a zwłaszcza w woj. dolnośląskim, pomorskim oraz w częściowo w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim, gdzie straty te sięgają od 1,5 mm do 3 mm (kolor zielony; patrz mapa; źródło IMGW).
Niebawem I raport o suszy rolniczej
Na szczęście jutro, a zwłaszcza w środę zapowiadane są większe opady deszczu, ale głównie w zachodniej i południowej Polsce. Generalnie majowe opady dobrze służą rozwojowi upraw, zwiastując wysokie plony. Oby tych przewidywań nie popsuły susze w czerwcu i lipcu.
W najbliższych dniach ukaże się też pierwszy oficjalny raport IUNG – PIB nt. suszy rolniczej. Jest on monitorowany od trzeciej dekady marca (21.03) do końca drugiej dekady maja (20.05). Ale po wynikach średnich opadów w kraju za marzec i kwiecień po ok. 40 mm oraz kilku majowych rzędy 15 mm, lokalnie ok. 50 mm, instytut najprawdopodobniej oświadczy, że w tym przedziale czasowym susza rolnicza w kraju nie występuje i obecnie nie zagraża żadnej uprawie polowej.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)