Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Wapno – niezbędny kondycjoner gleby

Obrazek

Poprawny odczynu gleby to jeden czynników decydujących o żyzności gleby, a jego stabilizację zapewniają nawozy wapniowe.

Janusz Biernacki8 lipca 2020, 08:15
Zakwaszenie gleby jest naturalnym zjawiskiem w strefach o klimacie wilgotnym, a w takiej, pomimo częstych susz, leży Polska. Przy braku kontroli odczynu gleby następuje wypadanie roślin wrażliwych na obecność toksycznego glinu (Al3+), czego klasycznym przykładem jest łatwo degradujący się wówczas łan pszenicy. Zadaniem rolnika nie jest wtedy odkwaszanie gleby, ale regulacja odczynu prowadzona w sposób efektywny i prośrodowiskowy.

Typy wapna nawozowego
Wapna nawozowe to podstawowa grupa związków chemicznych, które można użyć do neutralizacji kwaśnych kationów w glebach uprawnych (H+, toksyczny glin – Al3+). Mieszczą się w niej zarówno związki wapna, w tym krzemiany, jak i związki magnezu obecne w mieszaninach ze związkami wapna.
Nawozy do regulacji odczynu gleb uprawnych dzielą się na cztery podstawowe grupy:
  • naturalne skały węglanowe poddane obróbce mechanicznej (mielenie); 
  • kopaliny naturalnie występujące w środowisku (kreda, kreda jeziorna, margle);
  • skały węglanowe przetworzone przemysłowo pod działaniem wysokich temperatur (tlenki wapna i magnezu);
  • wapno nawozowe z produkcji ubocznej (defekacyjne, posodowe, pokarbidowe i inne).
Do wapna nawozowego zalicza się także krzemiany wapnia, które po obróbce mechanicznej można także stosować w rolnictwie jako środki regulujące odczyn gleby (patrz tekst str. 106–109; tab. 1.).

Jak działa wapno?
Każdy z nawozów wapniowych podlega w glebie specyficznym przemianom chemicznym, które prowadzą do powstania nowych produktów, kluczowych w procesie regulacji odczynu gleby. Istotę działania neutralizującego poszczególnych nawozów wapniowych, zależnie od rodzaju i warunków glebowych (odczyn, pH), przedstawiają poszczególne typy reakcji….Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)