Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Wielkopolska „liderem” suszy rolniczej

Obrazek

Poza IUNG – PIB, suszę rolniczą w kraju, w krótkich odstępach czasowych, monitoruje Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. 

Janusz Biernacki27 maja 2022, 11:15

W stołecznym Centrum Teledetekcji IGiK od kilku lat funkcjonuje system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający ich kondycję za pomocą wskaźnika satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (Drought Identification Satellite System). Jest on funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany od końca marca w kolejnych okresach 8. dni w sezonie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia gleby wg skali barwnej, gdzie:
•    kolor czerwony oznacza suszę ekstremalną;
•    kolor pomarańczowy oznacza suszę;
•    kolor jasnozielony oznacza przeciętne uwilgotnienie gleby;
•    kolor ciemnozielony oznacza dobre uwilgotnienie gleby;
•    kolor ciemnoniebieski oznacza wysokie uwilgotnienie gleby.

Według tej skali „liderem” w nasileniu i zasięgu suszy rolniczej jest obecnie woj. wielkopolskie, gdzie zjawisko (susza ekstremalna) występuje na ok. 85% jego obszaru. W dość dużym nasileniu i na znacznych areałach susza ekstremalna jest obecnie notowana także w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim łódzkim opolskim i mazowieckim (patrz mapa; źródło IGiK).

Po wcześniejszych i ostatnich opadach na początku trzeciej dekady maja, gleba jest natomiast dość dobrze uwilgotniona na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego (poza rejonami powiatu proszowickiego).
Nie oznacza to jednak, że susza rolnicza w niektórych z tych jednostek administracyjnych nie występuje. Wcześniejsze niedobory opadów z marca, kwietnia i pierwszej połowy maja sprawiły, że strat w plonach należy spodziewać się we większości województw, poza małopolskim i podkarpackim.
Jak dalej przebiegać będą warunki pogodowe, a tym samym rozwój suszy rolniczej czas pokaże, gdyż dopiero rozpoczął się cykl monitoringu tego zjawiska w Polsce.
[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)