Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Wyższe kary za nieprawidłowe stosowanie nawozów naturalnych

Obrazek

Łódzka Izba Rolnicza alarmuje: będą podwyżki kar za naruszenie przepisów dotyczących zanieczyszczenia wód azotanami. Nowe stawki zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Samorząd rolniczy protestuje.  

wk16 listopada 2021, 10:23

Obwieszczenie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" zostało podpisane 6 października, a zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r. 

Nowe stawki kar

Minister Adamczyk, działając na podstawie ustawy Prawo wodne, ustalił następującą wysokość maksymalnych stawek opłaty:

  • 2192,40 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanej dalej "ustawą", lub z planem nawożenia azotem;

  • 3288,61 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy;

  • 548,10 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy albo za jej brak;

  • 548,10 zł za brak planu nawożenia azotem.

Protest samorządu

Bronisław Węglewski prezes Łódzkiej Izby Rolniczej skierował do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza pismo w sprawie podjęcia działań mających na celu niepodnoszenie stawki kar dla rolników za naruszenie.

Zasady stosowania nawozów naturalnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" określa m.in:

  • rolnicze wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem;

  • wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych;

  • dozwolone okresy nawożenia;

  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami dawki i sposoby nawożenia azotem;

  • sposób dokumentowania realizacji programu nawożenia.

wk 

fot. archiwum


 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)