Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Wyzwania przed PDO

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest w naszej przestrzeni już od dwóch dekad. Mało kto wie, że jest to unikat na skalę europejską pod względem liczby odmian i zakresu badań, a koledzy - farmerzy z innych krajów często nam tego systemu zazdroszczą.

 

Tomasz Czubiński17 listopada 2021, 13:04
Co pięć lat zmienia się kadencja Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO. Obecnie mamy już piąte rozdanie. Zespół Koordynacyjny to nie gremium papierowe. Co kilka miesięcy są spotkania grup czy całego Zespołu. Podejmuje się wówczas decyzje dotyczące zakresu badań, ich skali, finansowania czy kierunków rozwoju.

Obecnie przed oceną odmian w ramach COBORU, a także Zespołu PDO, stoją nowe wyzwania wynikające z zielonego ładu. Jednym z nich jest ocena odmian pod względem ich przydatności do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. W tym celu grunty w miejscach badania, szczególnie w SDOO będą w najbliższych latach przekształcane w części pod spełniające wymagania ekorolnictwa. Już jedna stacja w woj. małopolskim ma odpowiedni certyfikat, a kolejne są w okresie przejściowym.

Drugie wyzwanie to sprostanie rosnącym potrzebom produkcji białka roślinnego. Dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale planów całej UE mających na celu uniezależnienie się od importu śruty sojowej. Do tego od kilku lat w COBORU prowadzona jest inicjatywa białkowa. Jej efektem jest wzrost liczby badań odmian roślin strączkowych, w tym najnowszej uprawy na naszych polach – soi.

Kolejny problem do rozwiązania przed odmanoznawcami to ocena pod względem odporności na choroby i szkodniki. Odmiany takie nadawać będą nie tylko do uprawy w ekorolnictwoie, ale także w rolnictwie konwencjonalnym, gdyż mamy coraz mniej substancji czynnych środków ochrony roślin.
tcz

Zobacz wideo!1 z 7
Zebranie

Zebranie

2 z 7
prof. Henryk Bujak, COBORU

prof. Henryk Bujak, COBORU

3 z 7
Marek Froelich, prezes Izby Rolniczej w Opolu

Marek Froelich, prezes Izby Rolniczej w Opolu

4 z 7
Marcin Bhenke, prof Marek Mrówczyński, Tadeusz Łączyński

Marcin Bhenke, prof Marek Mrówczyński, Tadeusz Łączyński

5 z 7
Juliusz Młodecki, KZPRiOR

Juliusz Młodecki, KZPRiOR

6 z 7
dr Marta Bednarczyk, SDOO Głubczyce

dr Marta Bednarczyk, SDOO Głubczyce

7 z 7
dr Kazimierz Pyziak, SDOO Głubczyce

dr Kazimierz Pyziak, SDOO Głubczyce

Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)